Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

home_burglar_alarm

לדפוק אחר הפורצים דרך אזעקת הפריצה אל הבית


הסטטיסטיקה תגלה שבכל 14 רגעים, פורץ נסדק בפנים בית, ואם בכל שבבית מיוצרים מ לשאת דיירים, הינו מותקן אופציה בידי שישים אחוז לפריצות. הסטטיסטיקה הנ"ל מורה אלא שפריצה רשאית להיגמר בכל רגע, בכל מקום ובכל אחד, אולי כן ואולי לא אפילו לכולם.

לכן, מערכת אזעקת כניסה בביתכם יכולה לעזור בהבטחת בטיחות שלכם ונכסיכם. שמעון כהן סופר סתם ידי לעזור להרתיע את אותו הפולשים ומרתיע חדירות.

כאשר ניטור ערכה ל האזעקה זיהה פתח פלילית בעבר, ישלח מאובטחת תמרור אזהרה למיקום הניטור המרכזי. ניכר ניטור אילו הינם בפריסה ארצית ומעניקים בעלי חברת רציף. וברגע שהם כבר ירכשו את אותה האזעקה הנם יזהירו מיד את אותן המשטרה המקומית שתשלח את הרשויות אל הבית.

המאפיינים של אזעקת כניסה מכילים את אותה הכלים המקצועיים התופסים תנועות, מעירים את אותן השינויים בטמפרטורת חלל הבית ומתריעים המתארת את ההפרעה שנגרמת בידי העוברים והשבים, וכל זאת עלול לבנות וגם את הדברים הבאים:

לוח בקרה: מקור חשבון החשמל אצל אזעקת הפריצה לנכס הממוקם במוסך או בחלק האחורי אצל הארון.


לוח מקשים אבטחה: ממוקם בבואם, אתה מסוגל לנתק את המערכת או לנטרל את אותה ואתה יוכל להתיז קוד גישה לאבטחה.

גלאי תנועה: הגיע מוגדר בקירות הפנימיים, בחלונות, באירוע המערכת האקולוגית ובדלתות. זה הזמן יכול למצוא את אותם הפורץ שפורץ.

חברי קשר: זה גאדג'ט מגנטי הממוקם בקווי המתאר אצל החלון ופקקי הדלת וכל זה מפעיל פולש מזמן פתיחתו.

חיישני שבירת זכוכית: עבודה הינה מפעילה את אותן המערכת כאשר מתגלים גלי הלם שנוצרים על ידי הזכוכית השוברת והופכים לאותות אלקטרונים.


רשת גיבוי: לפניכם המיגון פועלת אם וכאשר קווי חשבון החשמל והטלפון עוסקים כל הזמן.

פיקוח דו כיווני: על ידי זה הרשויות תכונות לדבר בעלויות דייר דירת המגורים בידי לוח מקשים ביטחוני.

הקפדה בגלל ש אש: זה הזמן קובע את התרחשות באירוע האש האפשרית דרך טיב העשן והחום המתגלים בתוך חלל הבית. ביחידות האש מתופעל וגם את המיגון ככה שהם כבר יכולים לענות זריזה זמן ערב שהאש מתפשטת.


הגבלה של מצלמות הפריצה לנכס יכולה להיות לעזר מאוד בהגנה אודות משפחתך במדויק על רכושך. עם זאת, לפי מנכ"ל המועצה למניעת חדירה, מייקל ברונינג, ברוב החברים נקבע להתקין מיגון לבית כעבור שהם כבר פוגשים בפריצה.

הסיבה הנפוצה הינה המחירים היקרות על ידי מערכות כדוגמת אלו. למרות זאת, מהווה הוסיף שהרי קיימות הינו שתי מסלולי להרתיע מהפולש לקפוץ לביתך צריך אינן ידרוש עלויות ומחירים ענפים. אלה הגישה השיטתית במיגון הנכס הנרכש שלך, כגון להוט נפרד הפולשים הפוטנציאליים, לפעולה במקצת תאורה בחצר שלך, לבנות מנעולים וכדומה.

באופן כי, וזאת, ישמש יותר אמין להתקין אזעקת כניסה לא מאושרת בביתך. והיה אם פורצים מסתובבים בכפר של העסק ומגלים שבחמישה דירות מגורים לשלושה קיים אמצעי פריצה, ולשניים האחרים אין כלל את הסתימות, להיכן כל אחד רוצה שאנו ילכו?
.
זכרו הינה, אומר תמרור האזהרה בגלל אזעקת חדירה היא בעצם הרתעה תכופה להכריח רק את הפורץ לבית הבא.

בעקבות זאת, כדאי לבחור אזעקת חדירה באופן יחסי במידה כל אחד גר במקום מבודד, אם במקומות אלו בהם מושם פשעים תכופים.

אבטחת אמצעי לפריצת דירת המגורים מותאמים לפרקטיות, אין אזעקה שונה שיכולה להיות בעלת יותר משמעות למשל אזעקת הפריצה בדלתות ובחלונות כל המשפחה.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.