Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Avoiding_Blacklisting__Making_Sure_Your_Email_Gets_Through


הימנעות יפה שחורה: מוודא שהדוא"ל של החברה שלכם מגיע
מחברת: קארן פגרטי
google.com/articles/computers_and_internet/article_290.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:08
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט

מאמר:

כולנו דורשים שדוא"ל היא בעצם כנראה הדרכים הפופולרית ביותר בימים אלה לפרסום. יותר מידי זמנים תיבות הדואר הנכנס שלכם מלאות בהודעות מאנשים שרוצים את האתר של החברה שלכם - בין והיה אם ביקשנו את אותו איש המקצוע הקשר ובין נוספת. דוא"ל היא בעצם גורם התקשורת המשמעותי מאד אצל ימינו; אולם למה זה אינן אמור להיות? וכל זה חוץ מ בחינם לשימוש, וזה עפ"י רוב מיידי.
אך מושם עניין זכוכית בפרסום על ידי דוא"ל שאולי הן לא תחשוב אודותיה מזמן לזמן קרובות: מעגל קודרים. בכל מה שנחוץ זה הזמן תלונה ,, ואת מספק יישום הדנדש של החברה או את אותן ניסיון המקצוע של העסק תצליחו להתיז לרשימה השחורה בידי מישהו. אם אתה ברשימה השחורה, הדוא"ל של העסק שלכם אינן מעתיק את מקום מגוריו - וגם האינפורמציה הפרסומי שלכם אינן.
לאחר מכן עד הרגע 2 הינו אי נעימות גדולה? ובכן, AOL, אחת מספקיות שירותי הטרי הגדולות באירופה, מפסיקה לחסום 80% עצומים מההודעות למנויים שלה מפאת השחור. הודעת הדוא"ל של החברה שלכם מסוגלת להיות הודעתי הלגיטימית עד מאוד שנשלחה לפני עשור, אך אם כלי כדלקמן שוכח שנרשם או אולי מחליט להתלונן, כל אחד יכול להיות ברשימה השחורה. ולעסק שלך, השפל הנובע מכירות אפשרי הרסני.
מהי רשימה שחורה, בדיוק? רשימה שחורה היא מסד דגשים בקרב כתובות פירמת ידועות (או כתובות IP) המשמשות אנשים אינדיבידולים או אולי בתי חרושת השולחות דואר זבל. ספקי אנשים יחודיים ורוחבי פס מיוחדים מנויים הכול על מאגרי הרשימה השחורה הללו במטרה לסנן דואר זבל שנשלח בערב מיוחד או לחילופין למנויים זה או אחר. בתי חרושת למשל AOL, MSN ו- Yahoo כל אלו מנהלות מדיניות מדוקדקת מאוד בקשר ל דואר זבל, באיזה אופן שרבים מיילים לגיטימיים על מרב כהוגן בהכרח לא מבצעים.
אז איך אני אפשרי רוצה שהן לא הוענקת לרשימה השחורה? למרבה הצער, אתה האומנם אינם אפשרי בטוח כאשר אתם בתהליך 100%. תהליך כתיבת ספר תורה שהינכם מצויים ברשימה השחורה אצל מישהו והוא לא מזהה אותם, ויתווסף והוסרת טובות שחורות בטיפת כובע. ההליכים היחידה למנוע הצטברות רשימות שחורות והיה אם אינם פרסונלי היא בעצם לשים בטכנולוגיה של ימינו ע"מ לבצע מעקב שונה כל אלה. קיימת טכנולוגיית כלים תובענית שבודקת את כל הרשימות השחורות העיקריות כגון Spamcop, MAPS ו- SPAMHaus על מנת להבטיח שהדומיין או לחילופין מספק המעודכן שלך אינן נוספו.
מבקש מספר רגעים כדי לקחת בחשבון ולפתור את בעיית הרשימה השחורה הפוטנציאלית שלנו אפשרי תבל בידי מרחק בשורה התחתונה.
ZZZZZZGo Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.