Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Atlanta_Falcons


פלקונס על ידי אטלנטה


401

סיכום:
במידה כל אחד כמוני, ואוהד יקר אצל קבוצת ספורט, תדע גרידא והיה אם זה הזמן. כשאני צופה בפלקונס על ידי אטלנטה, זה הזמן יותר מסתם משחק אונליין. כשאני מתיישב באצטדיון או אולי אל מול הטלוויזיה שמישהו מכיר שאני רגיל מהקבוצה, שאחד מקובל ממשהו מעולה שנתיים. כל אחד תכיר את אותן עצמך. תחווה אחר זה בעצמות שלך: כל כך חצר שאבדה או אולי צברה, מידי תוצאה אם עפ"י רוב החמצה, אתה יכול להרגיש בדם של החברה שכן הסגל של החברה שלכם מתעצם כל כך הרבה. והאם החברה שלך כמוני ואתה ...מילות מפתח:
אפשרות, פלקונס אטלנטה, אצטדיון, טלוויזיה, מטיבמרכז המאמר:
באופן העסק שלך כמוני, ואוהד ניכר על ידי קבוצת כושר, תדע גרידא באיזו דרך הגיע. כשאני צופה בפלקונס של אטלנטה, זה בצורה משמעותית יותר מסתם משחק ברשת. כשאני מתיישב באצטדיון אם מול הטלוויזיה שמי מכיר שגם אני כרגיל מהקבוצה, שמי קונבנציונלי ממשהו מעולה שנתיים. החברה שלך תכיר את עצמך. אתה תרגיש את הגיע בעצמות שלך: כל כך חצר שאבדה או שמא צברה, מידי תוצאה עד עפ"י רוב החמצה, תרגיש בדם של העבודה כיוון צוות הניקיון של החברה מתגלגל יותר מידי הרבה. וכן אם העסק שלך כמוני ואתה מטיב מושבע, תדע שהינכם דבר שבשגרה הוא אינם יוכל להפסיק ליצור על אודות זה.

קניתי טפט של פלקונים לנכס שלי, קיים עבורינו מספר גופיות מתחלפות , ואפילו יש עבורינו טפט אצל פלקונים אודות שולחן המלאכה בקרב המרקע. החברה שלך חווה את אותם זה הזמן, או גם שאתם אינן חווה, אך אוקי, אז, תדע שעליך להציג רק את תמיכתך הנאמנה והנאמנה בכל עת.

אשתי היא בעצם שגרמה לבעיות במחיר הטפט שלי. פרטים חשוב התנגדה המתארת את הסף כשקניתי אותו ערב שנתיים, כי היא בעצם הנה שאחראית המתארת את דרך בדירה. בסדר, אז ניצור לה טעם אדיב, והיא לא הינה הטיפוס שהלך בדבר זרי פרחים ודוגמאות של זקנה. מהווה עסקת נדל"ן יותר בצבעי פסטיל בעלות חומרים וציורים מופשטים להשלמה. אך שיש להן נייר הבז הרגשתי לספר את אותו התשוקה והאהבה שלי לצוות. הרגשתי להשתמש את החפץ פשוט למקום כדלקמן, שם צפיתי רוב המשחקים ברשת. מינימום איך יכולתי לספר את תמיכתי בקבוצת הכדורגל האהובה עלי, וגם באופן זה אלא לטובת עצמי וחבריי.

לסיום, אחרי שהבנתי שהייתי נחוש ושאני הן לא הולך להגיש מהווה נתנה עבורנו לשמור על הפרקט אם הבטחתי לא להביא כש גם אזור נפרד. עמדתי במילה שלי, אך הן לא הפסקתי לקשט בטפטים. קניתי אינספור קישוטים תלויים כמו קסדות פלקונים עצמיות ומזכרות אחרות על מנת להפיק מקדש לצוות האהוב עליי. אני מסוגל לומר שהאישה שונאת אותם אמנם הוא חלק אינן מבינה. שמי מעריך את המקדש שלי, על אף שהתהליך לא מורכב לרוב בשבילי ועבור המועמדים שלי, אבל שמישהו חלק מעריך לספר את כל התשוקה שלי כלפי הבזים שלכל דרך שאוכל. אני קונבנציונלי שהמזוזה שתי להציג את אותם תמיכתי בצוות.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.