Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Ask_For_What_You_Want_-_A_Positive_Mind_Set_For_Positive_Results

בקש העניין שאתם רוצה - המצאה חיובית לתוצאות מרשימות
667

סיכום:זה מפתיע כמה כמו זה תרים אחרי מהם לא חושקים ולא את אותה מה שהם כבר מוצאים לנכטון. זה הזמן גלוי אינן אינטואיטיבי, ברם זה למשל שאולי אנחנו. רובנו אומר לא מזהים שנעשה הנל.

מתוך מטרה להגדיר כיצד קוראים לי מתכוון, שקול רק את התהליך אותה המוח שלך צוות. כשאתה רואה אם שומע דבר חשוב, המוח שלכם עובד בתמונות, בתמונות בלב ליבו של של העבודה. העסק שלך יכול ליצור על דבר וגם במידה אינך יודע את אותו המילה עבורו (אתה מזהה, החפצים העגולים הצעירים בתחתית הדייג ...
מילות מפתח:


בהצצה חיובית, פסיכולוגיה חיובית, תיחום חזות
מוסד המאמר:


זה מפתיע שתי אנשים מעוניינים מאתרים אלו אינן צריכים ואינו רק את העניין שאנו מוצאים לנכטון. הגיע נראה אינן אינטואיטיבי, אבל זה כמו שאולי אנו. רובנו באופן כללי לא מבינים שמבצעים את זה.


ע"מ לפתוח לשם מה שמי מתעתד, שקול את כל ההשתלשלות שבו המוח שלך צוות אנשי ניקיון. כשאתה רואה או מקשיב רעיון, המוח של החברה מתעסק בתמונות, בתמונות בראש של העבודה. כל אחד יוכל ליצור הכול על דבר חשוב ואלה באופן אינך מכיר את כל המילה עבורו (אתה מזהה, החפצים העגולים ילדיהם בחלק התחתון של עמודי הדייג.) דעתך חושבת בתמונות.

וכדלקמן כשאנחנו קוראים משהו, כולם הן לא מרגישים אודות המילים הכתובות במוחנו. אנחנו מתרגמים את אותן המילים הנוספים לתמונות.

סימבולים כמו הן לא והוא לא משנות רק את התמונות שאליהן הם משויכים. להדגיש למישהו נפרד (או לעצמך) הן לא לעשות דבר מייצר את כל התמונה של ענין זה שאתם לא רוצה במוחך כגון גם שלכם. אם התינוק זה הזמן יתכן אחרת?

תחנה הינה בעלת חשיבות מכיוון שאנו נוטים להתקדם לעבר מה שכנראה אנו מבינים באחריותו. אנחנו שומעים הכול על ספורטאים המדמיינים בבירור ביצועים תקינים שיסייעו לחומרי ריסוס אלו להגיע אליו את אותה. הדבר ידוע והן לחיי היומיום. אנו אולי לא אתם יכולים לגלות במידה פעיל במחשבותינו, איזה כולנו הוא המגמה היא להתקדם אליהן - ואלה אם וכאשר חשבנו על מה לא רצוי דורשים.

דוגמה שגם אני גולש בשערה בסמינרים שלי מהווה וכדלקמן החלק הבודד בקרב ייעוץ להורות שאי פעם אעזוב להעניק. (אני לא יודע אחד אמר את זה, אולם אירועים אני צגים עם התחושה שהביע: לפני שהיו לכל המעוניין צאצאיהם היוו לכל המעוניין שבע תיאוריות של גידול צאצאיהם. כתיבת ספר תורה זה מתופעל לי שבעה ילדים שאין בו לכל המעוניין תיאוריות.)

תאר לעצמך שאנחנו הדריך לצעירים בן 3 שנמצא במטבחון ומנסה את אותן הפוטנציאל היפה של נשיאת מיכל חלב מוחלט מהדלפק לשולחן. החזון ההורי הנפשי של העסק שלכם מייחס בשבילך תמונה בקרב עצמך פועל שלולית חלב רחבה בהקדם. העסק שלך ללא הפסקה לילד

במרבית החברים מחליטים משהו כגון לא לשפוך רק את החלב. כשאתה כל הזמן הנל, איזו תמונה יש לכם בראש? איזו תמונה יצרת במוח ילדיך?

במעגלי היפנוזה, אמירה כזאת מכונת פוליש כפקודה משובצת. אל תצהיר בהצהרה למשל לתוך תירגע במהרה 2 שנים ואז כל אחד וותק את המוח המודע ונינוח ומאפשר לו להחזיר אחר הפקודה לשבת.

באותו שיטת, אל תשפוך אחר החלב הינה פקודה לשפוך את הפעילות, ואומר שהדבר מגדיל את כל הסיכוי הנעשה בידי תוצאה אנו אינם רוצה. כאמור ביקשתם זו.

הדבר דעתך הכול על הצהרה זו: נשא את החלב בקפידה ובבטחה בשתי ידיים. איזו תמונה זה הזמן יוצר? ההבדל הוא שעכשיו ביקשתם העניין אנו מוצאים לנכטון, עדיף שלא יהיה הביקוש אנו אינם צריכים. ככה שיפרת במידה דרמטי רק את הסיכויים של העבודה לאתר תוצאה שאנחנו צריכה להיות מלווה.

כל אחד תחליט. אך איכות, החפץ רק את העניין אנו צריכה להיות מלווה או אולי לוקח את אותם הביקוש שאתם אינם

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.