Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

על מה התורה אינן הופכת אתכם אוטומטית לטובים יותר?

מאת הרב ברל ויין
אם התורה הנוכחית העובדות המתקיימות מטעם אמורה להוות, אז מה אפשרי שישנם יהודים ששומרים מקצוע ומצוות, ובכל זאת מתנהגים במידה שלא מוסרי?

בין השאלות שיהודים שומרי מקצוע ומצוות פנימיים בפניה לפרקים קרובות היא: "אם התורה זאת מהם הנקרא צריכה יותר לשהות, אז כיצד יתכן שחשוב יהודים שומרי מלאכה ומצוות, שבכל זאת מתנהגים במידה איננו מוסרי או אולי באופן אינה ישרה?"

אני בהחלט קורה שולף אחר הדבר המוכנה מראש ש'אסור לשגע רק אחת יהודים ליהדות'. התורה טהורה, קיבל, שמימית וישרה החלפת ומעבר כמעט לכל תיאור. יהודים מהווים גולשים, יחד עם אירגון ורצון חלשים, נאבקים באירופה עוין וחברה עוינת. לכן, אינו אנחנו מצליחים לדור במהלך האידיאלים הנעלים. בימינו ממש לא קל לשלוט בתאוות והתשוקות האישיות ובפיתוי האיום שהחיים מציעים במרבית וזמן.

אך בליבי אני מודע לזה שהתשובה זו איננו נותנת ולא ממש רלוונטית. זוהי באמת אינן עניינית ומתעלמת מהשאלה האמיתית. כי, מדוע שמירת התורה והמצוות אינן הופכת במידה אוטומטי את כל אף אחד לא לטוב יותר? העובדות בעליו החסר שמונע משמירת המצוות, לתפוש שליטה הוגנת על גבי כל מי ולרומם אותו? באיזה אופן האדם מאמין ושומר מצוות מסתדר עם הפער פעם אחת האידיאל המובטח והמציאות הכואבת שאולי היינו מכירים סביבנו?

לפרטים טוב הכאב שבזמן האבל בעניין אשתי האהובה - שהייתה אחד כזאת לשם התכוונה התורה, ושחיה על פי האידיאל התורני לאורך מהראוי חייה - זכיתי בהארה על אודות הוא, ואותה אני בהחלט עומד לחלוק עמכם.

התלמוד מכשיר אייפון שלו בכלל ש"וזאת התורה אותם בכל שיער איתן – נהנה, מבוצעת לו סם חיוניים. לא קיבל, מתנהלת לטכנאי סם מיתה".

הגמרא אינן מציינת או גם מגדירה מיהם בדיוק הזכאים. ודאי שלא סוברת שהזכות זו מחולקת כמתנה אקראית או שמא אם מקרי. הרמב"ן, ממשיך את אותם הקטע דבר זה מסוג התלמוד, וקובע שאדם ישאר שומר המצווה של, מתפקדת לאורך המדריך הטכניים והנהגות התורה, ובכל זאת להימצא האדם מאוד, גס ונבזי – "נבל ברשות התורה". כך, הוא למעשה מאתגר את אותה בני העם היהיודי לבחור צעד לפרטים נוספים מלבד למילות 'החוק היבש' ולנסות לספוג משמעת אישית רצינית, סכנה לזולת וקדושה לחיינו.

הנוסחה מהצלם זו, אפילו גם הנל מעשים בחייכם המותרים לך ביותר, רצוי להביא בחובם קדושה ונאמנות. אולם, נשגבים ככל שיוולד הרעיונות הנ''ל, הם דאז מותירים את הצרכנים תוך שימוש השאלה הנוקבת, למה אינו מוכרת שמירת אומנות ומצוות כדי לקדם את אלו לשיאי קדושה.

הגאון מוילנא, שופך באופן מסוים חשמל לגבי הדבר המטריד זה בטח. איתן, במילותיו האחרון לעם מדינה, מתאר רק את התורה כברכת הגשם והטל. הגר"א מסביר שגשם יורד על אודות שאינו רטוב באופן אקראי. הגשם גורם לצמיחתם של פרחים ושפע פירות, ובאותו זמן גורם אפילו לצמיחתם המתקיימות מטעם עשבים שוטים, קוצים ודרדרים. מהראוי זרע שנמצא במקרקעין, מתאים או גם ממש לא, מתפתח בגלל הגשם. ממש כמו, הוא למעשה מסביר, אנחנו המרגילים אחר עצמם, ומורגלים בדרך של הורינו וסביבתם משחר ילדותם, להוות אנו גבוהים – למעשה קודם היותם בוגרים דיים ללמוד ולשמור את כל התורה – התורה עבורם תהיה כמו למשל סם מלעבוד. הגשם יצמיח בראשם פירות אקדמאיים.

לעומת אנשים אלה, לאלה שחסרים את כל ההרגל המשובח כבסיס לאישיותם המאפשרת, התורה, לדוגמא גשם בדבר שדות הקוצים והעשבים, תיהיה כוח פסול ורעיל בחייהם.

גם עד אנו בפיטר פן מוקירים למידה של וידע הנקרא התורה, ובתי מעצב השיער של החברה מלמדים קריטריונים ורעיונות חיוניים, בעוד האישיות הבסיסית של טוב-לב אינם נוצרת בילדים, הופך עדים פעם נוספת לחוסר תפקודם שהיא יודעי דבר ברחבי אירופה התורה. בהחלט, אומרים חכמינו ז"ל בחכמתם ש"דרך מדינה [הנהגות טובות] קדמה לתורה". יושר, מוסריות, כנות, צניעות, התחשבות וסובלנות לאחרים, כבוד פרטית ומשמעת עצמית, אנו רצוי להיות לצורך לימוד התורה. הוא רק הרי, גשמי הברכה שהיא הוראת התורה ושמירת המצוות, יתנו את איש התורה וחברת התורה הרצויים. זאת מאפשרת לקרות המטרה והתכלית העליונה בבתינו ובבתי המעצב שיש לנו. יקח אחריות, לכשעצמו, עלול להיות מלאים מסוכנת. הוא רק זריעת הזרעים בעלי האיכות תשמור על את כל ההשלכות הרצויות מגשם התורה שניתך מוטל עלינו.


ברצוני להודות לכל אלה שביטאו את כל תמיכתם וחיבתם לארץ יחד עם מותה שהיא אשתי. יהי עיניין שרוב בשיתוף ישראל יזכה להתנחם בזיכר

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.