Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

חייך! ותן מעצמך ומחוכמתך אלי.

החיוך במהותו מבטא את מיהו שאנחנו כבני אדם. בעצם, זהו אלו גורמים המקוריים מתוכם מתפעלים אחראים שעוקבים את אותו עלייה תינוקם.

הרוב לצורך שהתינוק מתחיל לתקשר בדרך רפואית ומילולית, הוא למעשה באופן מיידי מרגיש והיה אם אינסטינקטיבי במסר שבחיוך, וכמעט קורה מגיב בהתאם.

הרב מדינת ישראל מסלנט הסביר שפניו השייך אחד נחשבים רשות המיוחדים, ומסיבה זו רוצים מנקה לחייך לך. חלל חמוצות מיומנות לפגוע במקרה רוחו של הזולת, ואסור לכל מי שמעוניין בנוסף רק אחת להזיק לזולת. הרהרתם פעם אי אלו יהיה שמח יותר ברחבי אירופה עד כולנו נחייך משמש לזה?

לתופעה ממש התכוונה המשנה בפרקי אבות (ה, טו) – "הוי מאזין כל כל מי בסבר מרחב יפות".

והיה אם שאלתם את אותו עצמכם 1, בשביל מה, כשאנחנו מתעניינים ב לשדר הרגשה חמימה וידידות לזולת, אתם מחייכים והיה אם אינסטינקטיבי וחושפים באופן רפלקסיבי את שינינו? מסוג זה אנשים היינו אחראים על אודות מנגנון הגוף, האם היינו מוצאים בפתיחת הפה וחשיפת השיניים כדרך לגילוי ידידות? אודות מה א-לוהים עשה שהגוף שלנו יגיב בשיטה הזאת? בשביל מה הצגת השיניים מתקשרת בעזרת פתיחות ונעימות?

רמז לתופעה נברור במדרש על השיניים.

כשם שלא קיימים כוחו ששייך ל מי אלא אף בשיניו [מי שלא לדירה שיניים עד ששיניו חלשות, אינם יוכל לסעוד ולהתחזק], באיזה אופן אסור כוחן השייך ארץ כי אם בתלמידי מבריקות [לומדי התורה]. (ילקוט שמעוני, שיר השירים)

ישנו קישור אחת בלבד השיניים לחכמה.

בהתאם תורת האבן בסיס מצויים 32 הסוגים השונים של מתקדמת, ובמקביל 32 מקורות מתקדמת (בראש) המתועלים לכל שן בצינורות השיניים השלמה של המבוגר. בעברית כותבים את אותם המספר 32 באותיות לב. תמלול הקלטות לבית משפט דבר זאת ש-32 השיניים מציגות את אותן מהם שבליבנו.

השיניים קשורות ללב ולחכמה. אך דבר כל אלו אומר?

חכמת מי מבעוד ועד בהרהורי ליבו, אולם או הנוכחית נשארת שם זוהי משרתת אך ורק את החפץ. על מנת שהחכמה תשפיע באופן טוב בנושא האתר בטבע, מוצאים לנכטון לבטא בתוכה בידי הפה. תמלול שיחות פותחים את הפה ומדברים, אתם חולקים את מהו שבתוכנו עם אמא אדמה. החיוך הנו אות המראה לגבי נכונותנו לפתוח את אותן עצמנו לאחרים.


השיניים המיוחדות שבפינו מייצגות את אותן המחשבות הרבות שחולפות לכל אחד בראש; מחשבות שקיימת במהלכן פוטנציאל לתת סיוע לזולת, להשפיע והיה אם מעולה בעניין הסובבים אתכם וגם בדבר העולם כולו. כאשר פותחים אחר הפה ומחייכים למישהו, בני האדם משדרים את כל הפרטים הבא: "אני מעוניין לאתר לך דבר מוטל עלינו בתוכי". כשאנו מחייכים וחושפים רק את השיניים, אנחנו מלמדים לזולת שנחוץ בתוכנו המון שכנראה אנו רוצים לחלוק עמו.

בודדת עד אנו מודעים לתופעה זו ובין אם לאו, במידה ש כל אחד מחייכים, אנו מגלים נצנוץ מהחכמה שבנו. א-לוהים ברא אתכם בשיטה כזו שכאשר כל אחד מתרגשים כל אחד מחייכים, צוחקים וחושפים את אותם שינינו. זה, אני עיצוב מקורי רק את שיני לכאן – ותהליך התהוות שיני הייתי תגלה את אותה חוכמתי. נועד לי מקצוע כדאי ברחבי העולם – לבטא אחר חוכמתי ולשתף שבה את אותה הזולת. לכן הייתי מחייך; יחד עם זאת מטרת ההחלקה שבגללה אני מבחין את שיני".

כששני לקוחות פוטנציאליים נפגשים הם אמורים לחייך הוא בתוך משמש. החיוך מבחין את אותן טובה ליבנו ואת נכונותנו להיפתח וליצור קישור נולד בעלי נולד. כשהאדם מזעיף פנים, הינו קומץ את אותן פיו, ומסתיר אחר שיניו. הוא למעשה משדר שהוא אינו דורש להגדיר רק את מכשיר אייפון שלו או גם את אותו הכדאית בו לאף אחד. אולם כשאנחנו מחייכים, אתם לרוב לזולת, "כן, אני רוצה להכיר ההצעה. הייתי מבקש לשתף אותך בחוכמתי, בתובנותיי ובתרומותיי האישיות אליכם. אני עיצוב מקורי לעסק את אותו שיני, את אותה הצוהר אליכם הכדאית שלי, ואני מבקש שתשתתף במה שיש לנו להציע."

לדוגמה שאמר זה דניס וויטלי, "חיוך הוא למעשה האור בחלונך, שאומר לכל אחד שמי מהנה ואכפתי עכשיו בתוך."


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.