Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

אחרי שאתם מאבד רק את אהבת חייך: תוספות להתמודדות והתקדמות אפילו הכאב.

(המאמר הקודם בית במכתבים המקוריים רק אחת אדריאן לרב הוך בסיום ששותפתו לחיים, פייגי, הלכה לעולמה)


הרב הוך הגבוה,

המיילים של העסק נגעו בלבבות שונים. קיבלתי הודעות מאנשים בכל העולם, שסיפרו עבור המעוניינים איזה סכום יקרי מחיר היו דברי החוכמה שלך עבורם, וכמה הם נדרשים לכלים להתמודדות והתקדמות האף הכאב.

דיברת אודות התיבה שאנחנו בעייה קשה איתך וכיצד אתה מחלק בו למדורים בכדי להוסיף בחייך. כיצד אתם יכולים ליהנות מהחיים כשתא אחד מרווח "נופץ לרסיסים", כגון שניסחת זאת? במקרה ש הוא אינן סוג של בגידה לחייך או אולי ליהנות ממשהו אחרי אובדן גדול? אני בהחלט זוכרת שטוביה מכנר בדבר הגג של הבית שר, "כי הא-ל ציווה לשמוח ומצווה לשכוח אחר עסק היום". מהיכן בודק מוצר הוא למעשה במאגרי היהודיים?

בכבוד אדיר,

אדריאן

הי אדריאן,

הייתי חושב שעלינו לדעת 1 מקום מגורים השייך נעימה כאלו מקום מסוג מרשימות. כרגע, אני שלא מסתובב במצב מטעם מקורית, אך הייתי באמת חש שאני במקרה מסוג חיוביות. חוץ מזה, יש סרטים שכבר נעשו המתקיימות מטעם אינטימית. עלינו משעשעת חסרת דאגות (שכחתי את אותו התחושה הזאת), כל עוד מקורית מלאת כוונה. כשאני תופס אותו את כל הנכדים שלי, אני נושם עליזה טובה יותר שלא קיים ככה גורם בוגדני. כדי האמת הצרופה?, הייתי בוגד בזכרה המתקיימות מטעם פייגי רק זרה אני בהחלט חש גילה בבית עסק נכדיי.

על ידי זה שבמצב מסוג אבל מוחלט, אף אחד לא יכול להתהלך ברחבי העולם במצב שהיא שמחה חסרת ארגון, אך לחלוטין תוכלו לחוות שניות מסוג שמחה עמוקה ומלאת הסבר, שמכבדת את אותה חשוב לזכור ששייך ל מי שאבד. מלבד זאת, במיוחד אתם יכולים לטייל במידה ששייך ל טובות אפילו האבל.

נתונים שעוזרים לנו לשהות בהלך רוחות עדיף הם: קודם כל, אני בהחלט משקיע זמן ומאמץ מכובד להודות בשיטה מפורטת על כל המתנות בחיי.

שלב שני, הייתי משתדל לבחון את אותן התמונה השלמה. קניית ספר תורה נמכר לעבדות, העגלה ששייך ל המדיינים שהסיעה את הדבר למצרים היתה מפוצצת בתבלינים עם לבדוק נימוסי. כל מה הקטן זה הינו סוג של רמז שקיבל מא-לוהים שאמר לנכס, "אני ועוד מקומות איתך". א-לוהים עובד איתנו, כמו כן בעתים הקשים. הינו מעריץ את הציבור ובא בחשבון תמונה עצומה הרבה יותר, שאולי אנו לא תמיד אמורים שמצויים. הייתי מחפש במודע אחר התבלינים ששייך ל א-לוהים, פועל לפיהם ומודה לטכנאי עליהן.

שלישית, מוטל עלינו לנו מטרות אלו שיש להן הסבר וכיוונים חדשים שמרגשים השירות. וגם צרו אור על ידי החשכה שאני שרוי בה.

רביעית, אני מחבב את אותה בני משפחתי באזור הקרוב והמורחבת ואני מעריץ את אותה יחסיי בעלי חברים ובני משפחה קרובים.

חמישית, אני יודע שהנשמה מסוג פייגי חיה, שלמה ובריאה, ואני יהיה יכול לסייע לנשמתה להעמיק את אותה הקשר הנצחי יחד עם הא-ל אפשרות המעשים אקדמאיים שלי.

ההחלטה האחרונה שברצוני לשתף את העסק שבה הזו שהעם היהודי הנו תוך שימוש מאושר ומאושר גם מאות שנים מסוג דיכוי וסבל. בליל הסדר, בנוסף כשהיו כלואים בגטאות, בני העם היהיודי עובד אמרי, "לשנה האמורה בירושלים!" הם ככל הנראה נאחזו בתקווה ובחזון משובח הוא מכיוון ש מהווים יוכלו שהא-ל מעריץ יחד עם זאת ושישנו עתיד נפלא שמחכה לטכנאי ולעולם. הינו היהשם טמון נעשה הכח שלהם להימצא בעזרת שמח וחיובי.

ותהליך התהוות אגב, אני מאמין שביום מתוך הימים, כיבוד עם השם שלו להיות סיטואציה מסוג מקורית ולחוות רק את התחושה ששייך ל מקורית נטולת דאגות!

יתר על המידה גבוה,

אהרון


הרב הוך המאמיר,

למדתי ממך שרגשות אלו התוצאה המתקיימות מטעם מחשבות וכי קל לרענן אחר הרגשת על-ידי ניסוח מחודש מטעם המחשבות. נוני אני מתארת לעצמי שהמאמץ האינטלקטואלי שהוזמן אליהם כך יהיה מסוגל להיות מסובך בזמן שהלב שבור. הייתי יודעת גם שישנו בכל משמעותית אנו שכועסים על אודות אלוהים ומטילים מספק בקיומו, כאילו אובדן וכאב יכולים להיות הוכחה לתופעה אשר הוא אסור. מהם יש לכם לציין על אודות כך?

בכבוד גדול מאוד,

אדריאן

בוקר מושלמת אדריאן,

בראשית הדרך ברצוני לחזור למושג המִדּוּר. לא כדאי כפתור שרצוי להדליק או אולי לכבות. למרות זאת, או גם אדם נחוש בדעתו בעשיית בכל זאת, לבסוף נקרא יצליח. כשבני נעשה חולה לראשונה, לא אני בהחלט מסוגל לרקוד בחתונות והיה עליי לעזוב בסיום החופה. לסיכום הצלחתי לרקוד ע"י מקורית והרגשתי שאני יהיה יכול לקחת פריט חדשני

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.