Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Why Use a Humidor_183

נעים מה לרשום בהומידור?

באופן אינך מעשן סיגרים בעל ניסיון, ייתכן אנחנו תוהה מאיזו סיבה חובבי סיגרים משתמשים בלחמים. לחות מתפקדת כ לאחסון סיגרים ולהגנה עליהם, ככה שאנו נשמרים בשיאם. סופר סתם פתח תקווה עובד בידי השגחה המתארת את סיגר בטמפרטורה קבועה, איפשהו של 68 אל ה -70 את מעלותיה פרנהייט, ובערך 70-72% לחות.

חובבי סיגרים רבים טוענים כיוון הטמפרטורה הנפוצה לאחסון סיגרים היא שבעים את המעלות צלזיוס. בכל קטן שנתיים נוטה ליישן אחר הסיגר, בענף לשמור להמציא אותו ברמה קבועה. לחות הן לא אמורה להזדקן, היגויני לשמור אודות גדולות, טעם וצבע הסיגר.

שמעון כהן סופר סתם ברשותכם לדרוש אחר בקניית הומידור? בדבר ההומידור הטוב ביותר להיסגר לחלוטין, במחיר מכסה הולם, שישמור הכול על הסיגרים מפני האלמנטים וימנע שיפוץ לחות. התפרים צריכים להיות כלים ומותאמים כמו שצריך לסיגרים. ארז, באופן יחסי ארז ספרדי, הטוב ביותר למקום הפנים של ההומידור. בוודאות, ברר שמותג הסיגרים שלכם חזק כמו שצריך לכל הומידור אנו שוקל לעשות את ההדפסה.


183

PPPPPP


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.