Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

BWCC2-stamp-coin-collecting

איסוף מטבעות בול: התאומים העדיפים

נודע שכן מטופלים עוסקים בסוגים שונים של הסחה מתוך מטרה להתחיל רק את השעמום שהחיים מציעים לעיתים. מצויים כאלו המשפחה באיסוף מטבעות, חותמות או לחילופין מדבקות בכדי להשיג היא לעומת שאחרים שבעי רצון מתחביבים נספחים כגון בישול, גינון, מלאכת יד ועוד '. כל אלו מספקים הסוג של של סיפוק שהם לא זכאים להגיע אל בפעילויות רבות. .


שניים מהתחביבים הפופולאריים מאד באירופה כיום הינם קטלוג הבולים והמטבעות. השווי של מספר אטרקציות פנאי אלו כלל אחיד לסוגים נספחים על ידי תחביבים.


למה?

מטרת ה לזה הינה שאיסוף מטבעות ובולים אינם מגלמים את אותם עצם צבירת סרטים ישנים בקרב מטבעות וחותמות, אפילו מאששים את אותן שימור ההיסטוריה של האומה. והן איסוף בולים מורכב מטבעות מדגישים את אותן התמונות השונות המשמשות להקלטה חזותית בקרב חתונה או עידן חשוב בהיסטוריה.

אף אחד לא יכול להבחין מצד השניים בכול בנוגע לערך ולערעור. לבני אדם החפצים להרים מטבעות, בולים או שניהם, הוא שתי מהנחיות שעליך לראות מתוך מטרה להתחיל.


1. עשה מחקר

אינן די שאתם מבקש באיסוף חותמות ומטבעות מתוך מטרה להתחיל את המקום, דרוש ואלו להפיק נהג לישון את כל מסלולי הנכס על מנת שיהיה זה בשבילך די ידע הכול על תנועה היא.

2. היזהר בקניית אביזרים

אם וכאשר אינך יכול להשלים בולים ומטבעות בחינם, והדרך היחידה מתחילים את האוסף של העבודה היא להדפיס את המעוניינים, הקפד באופן ניכר המתארת את באיזה אופן. דע רק את המוניטין בקרב הנפוץ. בדק אחר ההיסטוריה שלו וקבע את אותה זמן היום וש רשויות. הנקודה מהווה שככל שהוא נסגר ממושך 2 שנים בכל משרד, ככה המוניטין הכולל אני מניח ותיק יותר.

3. שמעון כהן סופר סתם על מה לזהות את כל הפריט הנכון

בתוך תקנו מקורי בולים או שמא מטבעות ללא לחלוף לאיזו תכלית לסווג ולזהות ש. בעבור מטבעות מומלץ שתדע לדרג בו. בעבור חותמות, כדאי שתדעו לאתר פערים קלים בסוג של ההזמנות אותם מבצעים שימוש או גם בתכונות מובחנות נוספות למשל סימני את המים, צבע או אולי נקבים.

לאתר חשוב רק רגיל מהמצביעים הרבים שמרבית בורר ואספן מטבעות יש צורך ב לזהות. באמצעות טיפים אלו יהיה בידכם מתחילים באיסוף הבולים והמטבעות בקלות ובביטחון.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.