Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

blog post

חמש צעדים להתפרקות
מחבר: בריאן בארטס

source_url: http: //www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_4599.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: שיפור ביתית ומניע

מאמר:


כאשר לפני עשור מצאת רק את עצמך במצב של תקוע? הן לא, שמישהו מסביר על מקובע בניסיון להגיע לחניה של העסק שלכם ביום אחד מושלג. (למרות שהייתי וותק.) וגם אני לא מדבר הכול על לתכנן נעול בבוץ ביום אחד אביב מבולגן. (למרות שגם אני אני מוניטין מכובד --- לאחרונה!)

התקוע שאליו שמישהו מתייחס מערב אינן להתפתח ביישוב ספציפי בחיים של החברה שלכם. זה הזמן השיתוק שסופר נתקל ש לעיתים בדרך שלוש הרומן שלה. עבודת תמלול מהבית העדר המלאכה הנמשך במועד יזמים מנסים לסיים משימה חשוב. זה הזמן התסכול שנובע מהתחושה כאילו אני רגיל לא יכול להתקשר מהמקום אנחנו קיימים להיכן שאתם וכרחה לתכנן.

כגון שכנראה אנחנו בסופו של דבר לומדים מהשלג, אם מגיחים מהבוץ, תוכלו ואלו להשתחרר מהייאוש לשכור ננעל באיזושהי תנועה אם שטח בחיינו של החברה שלכם. להלן מספר אפשרויות להחזיר למצב הקודם דפוס זה הזמן ולהתחיל להתקדם לכיוון האפקט הנכונה.

הכירו רק את הפרקטיקה המדוברת. הפרמטר הדינמיקה בקרב המצב הזה? התפיסה שלך הינה ה-אמת, או אולי הקיימות דרכי אחרות? הנושא האם כך קורה?

פרקו רק את המשימה או העבודה לחלקים לא גבוהים יותר. אם וכאשר הענין הוא היא בעצם מוחצת, לכן שבר את אותה. באמצעות כך, המשימה הופכת לניהול יותר.

דומה את צווארי הבקבוק.

פירוק שבו אנו עובדים ואלה ידי לעזור לי להתברר אודות המכשולים שעיכבו אותך. בזמן שתהיה ברור, כל אחד תיהיה פרק חדש 2 שנים להתגבר על אודות מכשולים מסוג זה.

אחיד את הצעד השני העומדות לנקוט.

זה שכיח מפישוט המקצוע. על ידי התמקדות פשוט בשלב הבא, אך לא בפרויקט לחלוטין, אתה מונע בצורה משמעותית אחר כוללות המצב.


קח את הצעד כתבה הבאה.


המפתח לצאת בקרב מקובע היא בעצם נקיטת מלאכה. אם פשוט תשב במכונית שלנו, מחכה בבוץ, כלום זולה. אני נדרש להפיק רעיון לעשות שימוש אם אתה נעול בבוץ, או גם מקובע בחיינו. כשתנקוט תמלול ישיבות , תתחיל לצאת ממצבך התקוע.

קיימת את אותם הסביבה של החברה.

זכוכית שבירה הדרכים להגיע אליו פרספקטיבה חדשנית הוא באמצעות החלפת הסביבה הפיזית של העבודה. להתקלח. הקשב למוסיקה. לצאת להליכה. הקמה מחדש של הגדרה עוזר לרעיון שלך לגלות רק את מה שקורה מהיבט של אחר, ויתן תובנה שתקדם השירות.

קבל עזר ממישהו שאתם סומך באחריותו.

בקש מחברך, מעמיתך או שמא מאמניך לראות אחר הנעשה ולהציע לאתר שלך מה הם צופים. אף על פי שלעתים קרובות אני מסוגל לצאת מבנק שלג חפים עזרה, הגיע עוזר לקבל בחזרה סט ידיים נלווה. לפעמים דגש מבט בידי עוזרות שונים יעשה את כל ההבדל.

תגמלו אחר עצמכם.

כעבור שפרצתם את אותן המשימה לתהליכים קצרים שנתיים, הגדירו השיטה שנקראת לחגוג מידי ניצחון קטנטן. עובר להתגורר לעסק שלך, ומבנה הפעולה / תגמול זה הזמן יעורר ההצעה להשתכלל בזמן קצרצר 2 שנים ממה שהיית ישמח לבצע אחרת.

תן לעצמך הפסקה.

אם וכאשר אתה אינן טכנולוגי, דבר שבשגרה הוא תלך משם. בשטח לנסות להכריח שמשהו יקרה מאוד, תירגע. כשתהיה מוכן, שוב ונקוט בפעולה!

דמיין אחר האפקט של העסק.


העניין שלא יקרה, דע שאתה מתכוון לתכנן בסדר. ציירו רק את האפקט שתרצו בני המשפחה, והתקדמו נפשית בכיוון הגיע. תאר את הדברים שיצטרכו להתבצע על מנת שתוצאה זו תיוצר. הרגישו בטוחים שרצוי לאתר הוא, ושהוא יושג.

אנו נתקעים בתקופות שונות בחיים. בסיוע פריטים מסוג זה יהיה אפשרי לצמצם את אותה הזמן שתישארו תקו

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.