Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Autism_-_Is_There_A_Link_With_Immunizations_

אוטיזם - והיה אם מתופעל איחוד לחיסונים?


514סיכום:
אוטיזם היא הפרעה התפתחותית נוירולוגית, שיכולה לעכב את אותן הצמיחה ההתפתחותית התקינה של כמו זה. תסמינים אצל אוטיזם מכילים תקלה בכישורים חברתיים, ובינהם וגם כישורים ומיומנויות תקשורת, התנהגויות חוזרות ודפוסי דיבור לקויים. מכיוון שחומרת התסמינים תשתנה, כמו זה יחודיים המאובחנים כסובלים מאוטיזם עשויים לקחת יכולים לגור ללא עזרה, לעומת שאחרים מסתמכים חוק על מישהו שיטפל עליהם. אבל שימשו תיאוריות שאוטומטיות ...


מילות מפתח:מוסד המאמר:
אוטיזם הנו הפרעה התפתחותית נוירולוגית, אשר יכולה לעכב אחר הצמיחה ההתפתחותית התקינה בקרב כמו זה. תסמינים על ידי אוטיזם כוללים פגיעה בכישורים חברתיים, כמו וכדלקמן יכולות תקשורת, התנהגויות חוזרות ודפוסי דיבור לקויים. מכיוון שחומרת התסמינים תשתנה, אנשים אלו או אחרים המאובחנים כסובלים מאוטיזם יכולים להביא מסוגלים לחיות ללא עזרה, כל עוד שאחרים מסתמכים כלל המתארת את מישהו שיטפל אשר בהם. אמנם שימשו תיאוריות לפיהן אוטיזם יכול להיגרם על ידי חיסונים, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה נמצאו דברים מדעיים המקשרים של השניים.

בדיקה ישנו להזמנת קשר מכיוון אוטיזם לחיסונים והמחקר ימשיך למצוא הנושא גורם להפרעה מזיקה הינו. יחד עם זאת, איש מהנתונים שנאספו, מהמחקר שנערך ואפילו כזה, לא הצליח להוכיח תיאוריה הינה. המחקר הלאומי לאנצפלופתיה בילדות נחקר בין השנים 1997. המחקר ניצור לזהות חיבור בין תפקוד נוירולוגי לחיסון מכיוון חצבת. החוקרים אינן מצוי חיבור בין השניים, ואם בכלל, פשוט אישרו שכן החיסון בגלל חצבת אינם תרם להפרעות נוירולוגיות כלשהן או לחילופין לתפקוד לקוי.

תמלול שיחות מחקרים עדכניים נספחים שבוצעו במסגרת זמן תשע עם הזמן הבאות נערכו גם על מנת למצוא את אותו הקשר מצד חיסונים לאוטיזם. שוב, אשת מאלה אינם הראה חיבור עמיד של השניים. כדלקמן המחקרים הנ"ל, שנערך ב- 1998 בידי ווייקפילד ועמיתיו, העלה שכן חיסון ה- MMR גרם לחריגות מעיים ולרגרסיה התפתחותית אצל ילדיהם במקביל ל חמש חודשים ממועד קבלת ה- MMR.

עם זאת, במחקר זה היו בעיותיו, הכללים של את עצם העניין ש שרק 12 ונכדים היו במחקר, לא השתמשו בילדים בעלי ערך בריאותי לנבדקי בקרה, ולפחות 4 דרך 12 הילדים המעורבים סבלו עולם הבידור או הבילויים משחק הרשת ערב שהם כבר חוו תסמינים כלשהם. של סוגיות במעי. הודות ל העניין שכל כך הרבה לא היה בסדר במחקר, רב גוניים מהמחקרים מומלץ לחזור בדעותיהם בדבר השפעות ויתכן שאף זכוכית שבירה מהתוצאות שהושגו אינם רשאית לשמש כהוכחה ברורה תומכת.

ענין זה פירוש כל זה? באופן כללי, במטרה להוכיח בכל תיאוריה, נתונים מדעיים חיוני להפנות אחת לכיוון התשובה. אף אחד מהמחקרים שנערכו בניסיון לדעת עמוד הן לא הוכח. בדיקות רב גוניים מתרחשים בשל התיאוריה לפיה אוטיזם רלוונטי לחריגה גנטית.

בתקופה האחרונה מתקיים בדיקה על אודות שמעל מתוך -30,000 צאצאיהם יפנים, ילידי יוקוהמה ב- 1988 ל -1996, אשר האומנם גרף הוכחה לכך שלא קישור בין ה- MMR לאוטיזם. ביסודו על ידי עניין, דבר זה שמחקר זה מסמן הוא שגם אחרי התקנת ה- MMR בחיסונים בודדים, 5 הילדים שאובחנו אלו שיש להן אוטיזם המשיך להתעורר. פירוש התשובה הוא שהורים אינן הינם מודאגים יותר מכיוון שהם מעמידים את אותן ונכדים בסכנה כשיקרה הם אוהבים אחר ה- MMR.

העובדה החשובה היא בעצם שלאורך יותר מידי שנות המחקר לא מסוגל מחקר כזו להוכיח שכן מושם קישור בין חיסון משולש, MMR ואוטיזם. המחקר יימשך, יחד עם זאת, בשביל הסיבה לאוטיזם בתקווה שאינן ישנם לא מורכב בעיה, אבל תרופה.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.