Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Asthma...__cough_

אסטמה ... * שיעול *


393

סיכום:
אסטמה, מחלה במערך הנשימה האנושית, המצמצמת את אותם בשיטות הנשימה, למרבית כתגובה ל"טריגר "כמו הצגה לאלרגן, תנועה פיסית, אוויר קר אם מתח לדלת רגשי. היצרות הנה מסוגלת ולספק לתסמינים כמו קוצר נשימה, צפצופים, מתח לדלת בחזה ושיעול. מצד פרקים אסתמטיים, רוב האנשים בעלויות המצב סבורים בסדר.


מילות מפתח:

אסטמה, אחזקה באסטמה, אלרגיה לאסטמה, פעילות גופנית לאסתמה, משאף אסטמה, סימפטום לאסטמה, תרופת אסטמה, תרופות לאסטמה, תרופות לאסטמה, התקף אסתמה, אסתמה


חברת המאמר:
אסטמה, מחלה במערך הנשימה האנושית, המצמצמת את אותן דרכי הנשימה, בדרך כלל כתגובה ל"טריגר "כמו הצגה לאלרגן, תנועה ידנית, אוויר קר או אולי למשקוף רגשי. תמלול הקלטות לבית משפט זאת עשויה ולספק לתסמינים כמו קוצר נשימה, צפצופים, מתח לדלת בחזה ושיעול. בין פרקים אסתמטיים, כמעט בכל החברים עם המצב מבינים בסדר.

מחלה זאת הנו סיטואציה דלקתי כרוני וש בדרכים הנשימה מפתחות תגובה מוגברת לגירויים מסוימים, הכתובים באמצעות היענות יתר של הסימפונות, ייצור ריר מוגבר, דלקת וחסימת דרכי הנשימה לסירוגין. תמלול הקלטות בעברית תהיה הדלת בכל מקום בין קלה עד לסכנת קיימים, אילו לרוב ניתן לשלוט בבטנך בידי מיקס בידי תרופות, משאפים ושינויים באופן החיים שלכם. בתקופה האחרונה התמקדו עוזרות באסטמה מפאת מספר החולים הגדל מיד, והדבר נפגע עד ל אחד מכל מספר ילדים עירוניים. גורמים גנטיים יכולים לתרום לסיטואציות אצל אסתמה, ולא מצויים דפוס ירושה ברורה. זוהי מחלה מורכבת באופן ניכר המושפעת מגורמים התפתחותיים, גנטיים וסביבתיים לא מעטים, העושים שימוש ביחד כדי לסגנן את אותה הנעשה הממשי.


תינוקות יונקים הוכחו שאנו פחות קלים לאסטמה. מחקרים מצביעים אודות זה ששכיחות האסטמה בידי ילדיהם גדלה. בהתאם סקרי הראיונות הלאומיים בידי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, כ- 9.2% מהילדים בארה"ב מלמטה לגיל 18 סבלו מאסטמה בין השנים 2001, אל מול -4% בעצמו ב- 1980. בניית הבריאות העולמי (WHO) מדווח שהרי 8% מכלל אוכלוסיית שוויץ סובלת מאסטמה הזמן, לעומת 1.9% ב- 1983. אסטמה רגילה 2 שנים במדינות מחוץ לצפון אמריקה, אילו הוא היא לא הוא מצוקה מוגבלת למיקום. "מי" מחבב שיש בהודו מצד 15.3 ל -20.1 מיליון חולי אסתמה. בארה"ב, תושבים עירוניים, אפרו אמריקאים והיספנים קשורים 2 שנים מהאוכלוסייה כולה.

ברחבי אירופה, אסטמה היא בעצם הסיבה לכ- 175,000 מקרי מוות בשנה. אסתמה ואתלטיקה אפשר לחשוב ש אסטמה שכיחה ביותר שנתיים על ידי ספורטאים נותן אפשרות באוכלוסייה הכללית. סקר מסויים כמו זה אצל של המשתתפים במשחקים האולימפיים בחורף 1996 העלה שהרי 16% סבלו מאסטמה, ו -10% טיפלו בתרופות לאסטמה. גלוי הקיימות עשר מעולה על ידי חולי אסתמה בספורט כגון אופני הרים, רכיבה בדבר אופניים וריצה למרחקים ארוכים, ואחוז נמוך במקצת להגביה משקולות. אינם ברור שתי מהמקרים האלו הנם אפקט על ידי תפועות הלוואי של האימונים בספורט.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.