Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

arnold_for_eu_president_

כותרת: ארנולד לנשיא האיחוד האירופי?
מחבר: חיים בן אריאל
google.com/articles/politics_and_government/article_24.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:16

קטגוריה: פוליטיקה_ וממשל
מאמר:

ידיד הפרלמנט האירופי רוג'ר הלמר היוצר לכולם בתחילה מכיוון שזאת שאלה מטופשת, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה הגיב כששאלתי את הפעילות אם וכאשר זה הזמן לא אפשרי שארנולד יכהן את דמותה של אירופי.
למעשה, מאז קיבלתי בחן את כל הנימוקים המחושבות על ידי מר הלמר על שום מה הוא לא מאמין שארנולד יעזוב את אותו מדינות הברית לזירה הפוליטית על ידי אירופה:
משה הגבוה,
1. מותקן לו תפקיד מעורר קנאה בצנרת הפוליטית בארה"ב
2. היא הבהיר כי & אִינְטֶלִיגֶנְטִי ;כל מה שיש לו היא נדרש לאמריקה". ואתה מוצא לנכון שהוא יעזוב?
3. באופן מושם לו צרכים רבות, היא בעצם ללא ספק וכרחה להשתנות את כל החוקה האמריקאית ולהתמודד בנשיאות ארה"ב.
בברכה.
רוגר הלמר
*********
וכשהצעתי לו בדוא"ל שונה, מלבד לבבל, ללא תשלום, את אותן תשובתו האדיבה:

משה היוקרתי,
אולי הערכתי אותך לא נכון!
למקרה כל אחד וגם שכזה מעמנו שעובד כדי אירופה שלאחר האיחוד? אז, שמי מהרהר שאולי שמישהו חייב לרעיון שלך התנצלות!
שאחד לא סוקר תקשורת מקצועי, אך והיה אם אני וכרחה להכין משלוח לנו את אותם הספר (ואם קוראים לי חפץ בו אותו) אני בהחלט אציג אותו בעלון האלקטרוני שלי.
קישור רחוב:
11 סנטרל פארק,
לוטרוורת ',
לסטרשייר LE17 4PN,
בְּרִיטַנִיָה
מידי טוב,


רוגר הלמר
****************
ותגובתי:
רוג'ר החשוב,
הרוב טוב, זה נגמר טוב!
תודה הכול על הסיבות המחושבות של החברה למה אינך מאמין שארנולד יחפש גורמי אירופי.
העברתי רק את קישור הדואר של העסק שלכם למו"לים שלי על מנת שישלחו למוצר שלך עותק על ידי מלבד לבבל: עלייתה ונפילתה אצל אירופה.
דבר שבשגרה הוא שלם והיה אם החיים לעיתים. שאבותיי האנגלים מהתחום של לא חלמו שאנו יבואו לאמריקה, שיצא צאצא לספר ספר ויתכתב עם נציגם (הם שיש מלסטרשייר - מרווינס וריילי).
שיוולד לי גמר שבוע נפלא!
בכבוד מצויין,
משה בן אריאל
ZZZZZZ

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.