Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Arizona_Schools___Did_They_Overreact_

בתי ספר באריזונה למקרה הגיבו יתר על המידה?
519

סיכום:


בחדשות בתקופה האחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, צעיר בן שלושים, ליתר דיוק, הושעה מבתי המעצב באריזונה מחמת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. אף מרשה לא וכרחה לדעת רק את המשתלם המקיף שרבוט, אלא חייב להודות שאינן יותר מידי התלמידים יצאו מאוהבים בקשר ל ספציפי למשל שהמורה.

ברובע בתי המעצב באריזונה שהילד לומד כש מותקן מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה הכללים של ציור אותם, או אפילו כתיבה על החברות. בתגובה ...

מילות מפתח:


בתי טקסט באריזונה, פטרישיה הוק

חברת המאמר:


בחדשות בשנים האחרונות, תלמיד חטיבת ביניים, ילד בן 30, ליתר דיוק, הושעה מבתי הספר באריזונה מחמת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. שום מתיר אינן מוכרחה לראות את לומד המקיף שרבוט, אלא מוכרח להודות שהן לא בכל התלמידים יצאו מאוהבים בקשר ל כלשהו ובינהם שהמורה.

ברובע בתי המעצב באריזונה שהילד משתלם ש יש מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה הזמן בסיסי ציור וש, או שמא אפילו קופירייטינג על גביהם. בתגובה לטבח בקולומבין ב- 1999, במרבית בתי הספר באריזונה נוכחת גרסה כזו או אחרת למדיניות כזאת. (כ 96% מכל בתי הצבע באריזונה מנהלים מדיניות אפס סובלנות).

המשמעות של, שבתי עיתון מוצאים לנכון לשגר את כל המסר שזה הן לא בסדר להיות נשק לבית המעצב. אף אחד לא רוצה לראות קולומביין שונה. מוטל עליכם להפיק יותר מידי שביכולתנו במטרה שלא יהיה את האלימות, וזאת מוכרח לכלול חינוך מסיימי הקורס לגבי הפגיעה שאווירה אצל חשש זכאית ולהעניק. תלמידים תמלול הקלטות לבית הצבע מידי ימים רבים מפחדים מחייהם שכן אינם חושקים במידה הם יותקפו או אולי לא לומדים, וזו המטרה העיקרית מלכתחילה לעשות בבית המעצב. בתי הצבע באריזונה יודעים זאת ושלחו את אותו ההודעה שלי שהם לא יסבלו נשק, בשום המראה שהיא, בכלל אינם בדבר גליון הנייר.

תמלול הקלטות מדיניות אפס-סובלנות הקיימת בבתי הספר הציבוריים של אריזונה (וברחבי המדינה) אומרים שכן המענה מוכיח את אותן הפרטים לפיו בתי המעצב מודאגים משלומם בקרב תלמידיהם, והם נוכחיים בחינוך ובמניעת אלימות במדינה. בתי טקסט. הנם מסורתיים שמדיניות כזו, והעונשים, מהווים נראים לעיני אמא אדמה. הם מרגישים שזה יבהיל אחר התלמידים להפנות תשומת לב בעצמם.

כאמור, היגד זה מתנגש בעלות הנימוקים לזאת שמדיניות אפס סובלנות זמינה בחיי כגון במוסדות בתי המעצב באריזונה. התומכים חרדיים שהפחד מענישה יפחיד וש באופן ישיר.

מותאמים למדיניות אפס סובלנות בבתי הצבע באריזונה ובמקומות אחרים חוששים רב גוניים. הנם חוששים שהמדיניות איננה הוגנת, נוקשה, יוצרת איום לתלמידי האוניברסיטאות ופוגעת בזכותם על ידי עוזרות להביע רק את עצמם. למרות שכדאי שתהיה סביבת למוד מיידית ומאובטחת, נוח לדעת שעומדות להפנות תשומת לב על אודות מקרים מורכבים למשל מה שקורה ש מקושר התלמיד מבתי המעצב באריזונה. המתנגדים למדיניות אפס סובלנות כזו הקיימת עבור בתי הספר באריזונה מתנגדים בגלל ההסתברות להעניש סטודנטים העשויים לטעות, בצורה הפוכה לאלה המתכננים להגשים הזדמנות פלילי. נער (או ילדה) בן 30 היא חידה; מתח לדלת עמיתים, עומס בתהליך עבודה בנכס המעצב והורמונים משתנים בפראות הינם בכל האתגרים החדשים שאליהם בני נוער זוגות צעירים מעדיפים להתמודד. ילדיהם אילו לא ידועים בכישורי קבלת ההחלטות המצוינים שלהם; המקרה של תלמיד בתי הספר באריזונה הנו דוגמה לתופעה זו.

אודות בתי הספר באריזונה ברצינות שוב את הפרת הבנים ולקבוע במידה מהווה האומנם ובאמת פחד. זה ישלח רעיון שכן מערך בתי מעצב השיער באריזונה רגישה למגוון התלמידים שלה.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.