Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Are_The_Forex_Brokers_My_Friends_

האם מתווכי המט& האם מותר לנשק ספר תורה במחזור ;ח הנם המועמדים שלי?


481סיכום:

הינה שאלה ממשית ולצערנו אינן שאלה שמשקיעים מספיק סבורים לברר. בסיום הכל, כאשר מישהו תפס לראשונה למסחר בפורקס, כמעט בכל מקרה התעופפו יותר ויותר תכנונים אנחנו לא מכיר והמתווך של החברה נראה המקור ההגיוני בקרב מידע טוב? אומר עצם הרעיון המרכזי בקרב מכירות בפורקס בלי כסף בעמלות ולא באופן ישיר אמין על כן האינטרס על ידי המתווכים היא בעצם לשכנע כל כך משקיע לסחור מכיוון שכך סוחר הברוקר.

מילות מפתח:

מט"ח, מסחר במט"ח, שוק מט"ח, מסחר במניות, תרשים מט"ח, אפשרויות במט"ח, שערי מט"ח

אירגון המאמר:

הוא שאלה מעולה ולצערנו הן לא שאלה שמשקיעים די סבורים לברר. סופר סתם כרמיאל גמר הכל, כשיקרה מישהו צבר לראשונה למסחר בפורקס, בכל המקרים התעופפו יותר ויותר דברים שאתה אינם יודע והמתווך שלנו נראה המקור ההגיוני על ידי מידע טוב? לרוב עצם הדבר על ידי מכירות בפורקס תהיינה שאין להם עמלה ולא באופן ישיר נאמן ולכן מותקן אינטרס אדיב למתווכים לשכנע כל משקיע לסחור מכיוון שכך משרדי התיווך מכניס לחשבונו את כספו.ראוי שברוקרים בפורקס אינן מקבלים עלות בעמלות האופייניות השכיחות בנושאי ניירות חשיבות או אולי סחורות. בתחום זאת, אנשי מקצוע הללו של המט"ח מרוויחים את אותן כספם ממגוון אירועים הקשורות לסחר, כולל:
מטבעות רכישה / שיווק

המרת מטבעות והחזקה

ריבית על כספים שהופקדו

דמי חוץלמעשה, איש המקצוע הפורקס מרוויח כספים מההפרש מכיוון הצעה של מחירם למחיר הדרוש. נתפסה זמן מסויים שרק בנקים, סוחרי מטבע מקיפים ושחקנים מקיפים אחרים שיש היחידים שמשחקים במט"ח. ספר תורה טס זאת, מתווכים מןשפעים בתדירות גבוהה או תלויים איכשהו לבנק מאמצים שמבטיח אחר ההלוואות המשמשות למינוף סחר. סוכנים מורשים הנ"ל מעונינים לקנות הרבה מאוד (100,000 דולר) מבנק גבוה שנתיים או גם מרכב השקעות גבוה יותר שנתיים ואז מוציאים לשוק את המקום פעם נוספת עם הנדרש.
מחיר השירות היא בעצם הסכום שתצליחו למכור אחר הפוזיציה שוב לסוחר. אם למיקום היה סכום חיוני בידי 1.1920 ומחיר הצעה של 1.1923 והיית שישנו אודותיו בטוחה חזור לסוחר, היית גובה בזבוז אצל .0003 או אולי 3 פיפס. שלושת הפיפס הנ"ל הינם הביקוש שהמתווך יבצע מהסחר אפילו את עצם העניין ש שהם מהסתכלות טכנית הן לא גבו עמלה. מכיוון שגודל העסק האופייני למט"ח היא 100,000 דולר אמריקאי, מובן הפיתרון שעסקאות עלות 30 דולר בתרחיש הנוספים.כתוצאה מזה, והיה אם התיווך עושה ממון מעסקאות, סביר להניח שיעצו לך לסחור מדי פעם קרובות יתכן ו אפילו יעצו לתחום תחנות ממש חזקות אשר מונע ממך להפסיד כספים במהלך פעולת הזמנות נוספות בתהליך. מסחר בדרך כלל מדי במט"ח לא ממילא ארגון מעולה מכיוון שמגמות במט"ח נוטות להביא לתנועות סכומים עקביות לטווח הארוך. סחר במהדורות עדכניות והגדלת חמש עסקאות הנדל"ן של העבודה מעמיד ההצעה בסיכון ניכר יותר להפסד.
כמובן, פשוט בגלל שמתווך מכניס לחשבונו כספים מעסקאות, זה הן לא מציין שוב ושוב שהם יעניקו עבורך מידע שלילי. שרוב המתווכים הינם המחזיקים שם טוב גבוה יותר ומסוגלים לתת לאתר שלך ייעוץ השקעות נאות. יחד עם זאת, בהחלט כדאי יותר לזכור את אותו שוק הדירות ואף חדשים במחיר סוגי הרבה אם אפילו חשבונות נייר לפני שבאמת נשלחים בכמה הרגליים. תזדקק לאסטרטגיית השקעה נאותה, סבלנות והרבה בדיקות חוזרות

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.