Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Aquarium_Fish_Health__Dealing_With_Cotton_Mouth_Disease__Mouth_Fungus_

כותרת:
מצבם דגי אקווריום: התמודדות בנות מחלת כאן כותנה (פטריות בפה)

ספירת מילים:
312

סיכום:
מחלת הפה הכותנה מכונה גם כפטריית הפה מהווה מחלה שהדגים יכולים לחלות בבטנך ויש לא מעט לטפל בשערה בפרק זמן מהיר. ספר תורה ספרדי למכירה הפה הכותנה היא לא נפוצה כגון מחלת הנקודה בזמן, איזה היא בעצם מדבקת ומדבקת בהרבה.

דג הקורבן מורה פטרייה לבנבן סביב הלחיים והשפתיים. השפתיים עלולות להתנפח ולהירקב. מידי פעם רצועת שפתיים רקובה המחוברת לא מורכב בקצה שכזה תעבור פנימה והחוצה מהפה כשהדגים נושמים.דגים נגועים בפה ...


מילות מפתח:
אקווריום, דגי אקווריום, מחלת פה מכותנה, פטריית לעיל, מחלת דגים


גוף המאמר:

מחלת הפה הכותנה ידועה וכדלקמן כפטריית הפה הנו מחלה שהדגים יש להם זכאות לחלות בתוכה וישנו לטפל בשערה במהירות הבזק. סופר סתם הרב הפה הכותנה לא רגילה למשל מחלת הנקודה מזמן, אך הינה מדבקת ומדבקת מאוד.

דג הקורבן מרמז פטרייה לבנבן סביב הלחיים והשפתיים. השפתיים עלולות להתנפח ולהירקב. לפעמים רצועת שפתיים רקובה המחוברת היגויני בקצה כדלקמן תעבור פנימה והחוצה מהפה כשהדגים נושמים.

דגים הנגועים בפטריות הפה מאבדים אחר התיאבון ותנועתם מתבצעת איטית. אם בלתי אפשרי אחזקה מינימאלי, יותר מידי החלק הקדמי בקרב הראש מותנה להיאכל סופית והדגים מתים.

בסיסי לכן הדגים שנפגעו הנם שיש ברשותם משמעות התחשבות, מושם להרוג אותם לפני שתתקף מחלה קטלנית הנה המתארת את יושבי הטנק האחרים. תחשוב בדבר זה ... במידה ש משתדל להציל את השנים על ידי דג כמו זה שחוסכת להסתכן במוות של שאר הדגים באקווריום שלך?

אילו והיה אם העסק שלך מתעקש לשמור הכול על הדג או לחילופין במקרה שהזיהום באופן מיידי הועבר לדיירים נלווים, ראוי לממש את כל הטיפול האחרון הבא:

- סידור פיו בידי דג הקורבן במטלית רכה טבולה בתמיסת מלח איתן. ואז עימכם לשמור המתארת את הפטראט מבודד בתוך דלי או לחילופין צנצנת המכילים מי מלח בריאים.

- נסה לרחוץ את אותן השפתיים בתכשיר כספית כסוף 5 אחוז.- הכינו תמיסה בקרב טרמיצין אם אוראומיקוין באמצעות המסת 50 מ"ג לליטר את המים, תרופה מתוכננת צפויה יחד עם 48 זמן קבוע.


אתה מסוגל לבלות את אותם התרופות שלעיל, איזה מה התרופה הנפוצה ביותר הוא הפיתרון הכחול של מתילן פופולרי. מתוך מטרה לערוך תרופה היא ייתכן רק את הדג הצורך בצנצנת, דלי או גם מיכל טיפולים שלתוכם נוספה מתילן לכחול על מנת לצבוע של מים בכחול עמוק.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.