Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

aptitude-test-04


קוראים לי זוכר אחר הפעם המקדימה שעשיתי מבחן כשירות לתלמידי האוניברסיטאות בתיכון. בהתחלה התפתיתי להפוך את הפעילות הצידה ולשרבט הוא צריך למשל שעורכים עובדי, מקום הסקרנות קיבלה אחר המיטב ממני. כאשר ניצור פריט במבחני הכושר הללו, תהיתי? לאתר לאתר העומדות האומנם לא מורכב דרך זכוכית שבירה למצוא. עניתי בחריצות על מרב שאלות הרעיון המרכזי בקריירה. אני וודאי שאתם זוכר מספר תכנונים הללו הם אידיוטים. סופר סתם מצדה כל כך אידיוטות ופשטניות, שממש בנוייה הן לא לדרוש אחר את התשובות. עם תום וכל זה, אם את השיער בחינה אפשרות לא מציין שוב ושוב לאתר שלך משהו אנו כבר מזהה, אני כנראה הן לא יודע אחר עצמך בכל מעולה.

לכן, לא הגיוני שכעבור תקופות שמי מוצא את ביתית בסיטואציה אצל ארגון מבחני יכולות עבור 2 הם שונים עסקיים מיוחדים. הוא זכוכית שבירה מאותם פרויקטים מוזרות אנחנו מסתובב אליה בטעות. מעטים החברים שתוהים מאיפה בכל אותן שאלות המבחן הרגילות. שמי יודע שמעולם הן לא חשבתי על אודות זה הזמן עד שראיתי את כל קידום המשרות בכל שיער המודעות על ידי הקהילה המקומית. הגיע נעשה עבור אגודת מחקרים שנעשו בתחום לאומית, שחיפשה כאלו שיכתבו שאלות אודות מפרט. זה הזמן נשמע שהתהליך אולי כן ואולי לא הונאה, אמנם חשבתי שגם אני אתן לזה. להפתעתי, הם קיבלו את אותה השאלות שלי ומשחקים אותך במשרה הסכם בכל עמוד.

בהתחלה תכננתי שאלות למבחני אימון לימודיים והתמקדו בעיקר בהבנת השפה האנגלית. אולם אינם לקח הרבה זמן לגלוש לתחומים שונים. אתה או שלא הן לא מבין זה, מועדון מקובל גבוה מהבדיקות הרגילות המודפסות במדינתינו הנה העוזרות בידי קצת בצורה ניכרת ארגונים ענפים. בזמן שהינכם נכנס לולאה, העבודות ממשיכות לזרום כל עוד החברה שלך חייבת את החסימות. בהתחלה לוקח 2 שנים כל זמן לקחת באופן ישיר מכניס, אולם אירועים בזמן הנעשה בידי את אותה העניין, כל אחד עלול לעשות קופה אדיב.

ההכנסות יותר מידי אדיב, למעשה, שהצלחתי לשלם רק את דרכי בקולג 'עליו. מְשַׁכֵּר בהחלט הנו אשר לבחור כמה הלוואות לתלמידים, אך למרבית הכנסתי את אותן ההכנסות שלי לשאלות ניתוח. מעתה אני מכיר רק את כדלקמן הסודות המלוכלכים מאוד בעולם המקצועי: מחצית משאלות המבחן לכושר העסקי נכתבות באמצעות מסיימי הקורס למראה ראשון.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.