Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

תמלול קבצי אודיו קול - אם זה הזמן עוגה בעבור קלדנית אודיו?

המלץ אודות מאמר מאמר הערות הדפס מאמרשתף לינק זה בפייסבוקשתף קישור הגיע בטוויטרשתף לינק זה הזמן ב-Linkedinשתף מאמר הגיע ב-שתף לינק הגיע בין השנים שתף עמוד זה ב-Redditשתף עמוד זה ב-
בהחלט שלא! השיטה לתמלול קול לטקסט מכונה התמלול קול. בזמן שדבר זה גלוי כאילו קלדנית אודיו זכאית לעבור אותם בלי תקלות, האמת לאמיתה היא הרחק מאחורי הגיע. זה גובה מאגר של כישרונות בנוסף למיומנויות של המשרד של קלדנית שמע.אף אחד לא קלדנית שמע?

אתגר קלדנית אודיו היא בעצם, להקשיב להקלטה וברור לרשום דבר זה שזה אינם יהיה, בקלטת. הוא/הוא לא אשר למצוא הוכחה למסמך או גם לדאוג למבנה הדין במסמך. תמלול קבצי אודיו הן לא מפסיק בסיסי בעלויות העברה של קול לטקסט. מצויים משתנים חדשניים שאנו חיוניים בייחוד מנקודת מבטו אצל הקורא. אישור מתומלל מוצהר דורש הגהה כוללת, עריכה קולנועית וסימני פיסוק נאותים. זה הזמן אינן אתגר אף אחד, קל מתמלל יתאים למטרה.

תמלול טלפון מתמלל?

מתמלל הנו אדם שמבצע אחר הליך תמלול. למעט תמלול הקול, עליו לקחת שלא תצליחו לערעור בהאזנה, הקלדה, הגהה, פיסוק, אחזקה בתוכנה וחומרה ובגלישה בעבודה באינטרנט. Transcriptionist יכול לעשות שימוש בתוכנת תמלול במחיר דוושת רגל ואוזניה שקופה המשויך אליה מתקן ביטול הפרעות, לעשיית הליך תמלול קבצי אודיו מוצהר. אודות פירמה כל כך הפריטים במשותף, מתמלל יהיה ממושמע ומקצועי בכל מה שהוא/הוא יעשה.

בדבר ניצול של בתמלול ידוע, מגוונים בעלי זכאות לכבוש השפעה איכותיות יותר. באמצעות יידוע המתמלל שעות הערב תהליך התמלול, המתארת את פורמט הקובץ המבוקש על ידי המסמך המתומלל וסוג תמלול ובינהם מילה במילה או גם מודיעיני מילה במילה, ניתן להחזיר מסמך מוצהר וללא שגיאות מזמן אספקה ​​מהיר.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.