Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

עריכת תמלול קבצי אודיו ראיונות במיקור חוץ

המלץ בדבר מאמר קישור תגובות הדפס מאמרשתף לינק זה בפייסבוקשתף מאמר הגיע בטוויטרשתף קישור הגיע ב-Linkedinשתף קישור הגיע ב-שתף מאמר זה הזמן בשנת שתף מאמר זה ב-Redditשתף מאמר זה הזמן ב-

התמלול ראיונות - שירות לתמלול הקלטה ראיונות שונות לטקסט או גם למילה. תמלול משפטי נתניה תמלול קבצי אודיו ראיונות הינם מושג אינסופי באופן משמעותי שמקיף ביקום מספר גבוה יותר של סוגים.

במילים אחרות, תמלול ראיונות הוא הליך המרה של שיחות ראיונות לטופס MS word/טקסט/PDF. בתקופה זו, ראיונות מתנהלים שלכל מחיה של תנועה אנושית כאמצעי להערכת גורם, כאמצעי להפצת עיצוב. ראיונות כמו אלו נדרשו לשכור מתומללים לצורת מילה פשוטה קריא.

להלן סוגי ביצוע התמלול ראיונות:


o ראיונות כמו זה לאחד/מספר מוזמהנים
o ראיונות קבוצתיים/קבוצת התמקדות
o ראיונות טלפוניים/עבודה
o ראיונות פיננסיים/משפטיים
o רדיו/ תוכנית חי/ראיונות בטלוויזיה

o היסטוריה מי שהוא בעל פה/ראיונות פסיכולוגיים
o העמוד לספרים ומאמרים/הרצאה באוניברסיטה
o כתובת הערת מפתח/החתמת זמן

o ראיונות מבוססי שיווק/מחקר
o ראיונות בידי עיתונאי/משטרה
o תמלול קבצי אודיו שניות ארגוניים
o סקרי בנושא ותעשייה
o פגישות עסקיות
o תדרוכים לעיתונות
o נסיון גמר
o הפקדות

העסק שלך מסוגל גם לתמלל אחר הקלטת האודיו שלך דוגמת קלטות אנלוגיות, קלטות סוגי ומיקרו, כל קובץ אודיו ווידאו, קלטות קצב, קלטות DVD, DAT ופורמט שמע אלקטרוניקה כמו MP3, MP4, wav, wma, avi וכולי.

הנה וכדו, כעת נבצע שימוש בשירותים של תמלול ראיונות במרבית תחומי החנויות הוירטואליות. זה הזמן מכסה רב ללא סוף בידי נושאי, בעבור מגוון ארגונים שונים כגון:

o משרדי משפט, פיננסים ועורכי דין

o סוכנים מסמכים רפואיים

o תעשיית הבריאות
o מחלקת המשטרה
o תעשיית האירועים
o אישי תקשורת
o ממשתתפי ספרי קריאה אישיים
o בלוגרים וחוקרים במדיה תובענית
o תלמידים למראה שלישי באוניברסיטה
o מתאי ביטוח
o עיתונאים
o Podcaster ועוד.

על מנת לתמלל יותר מידי נדמה לנו שהוא ראיון כל אדם זקוק לחברת תמלול קבצי אודיו מהימנה, אמינה, שעוסקת בהקלטות ראיונות כאלה בתעריפים נוחים. תמלול קובץ מיקור מלבד הינה מילת קסם.

כדי לקבל בחזרה שירות ופתרונות תמלול קבצי אודיו ראיונות מדויקים, ללא שגיאות, לא איטיים ואיכותיים, שלנו לערוך מיקור למעט אצל הבקשות של החברה לחברת התמלול בעלת אמינות ובמחיר סביר שמציעה תשובות ברורה פעמי בתעריפים הנמוכים עד מאוד.

מיקור חוץ מ הוא האופציה הכדאית הזמינה בשביל אנשים פרטיים, קבוצת עוזרות, עיצוב וכול פירמה לא מעטה עד קטנה יותר במטרה להגביר את אותו הפרודוקטיביות, כניסת העבודה ובו כעת חוסך לעסק שלך תקופה, משימות וכסף. תמלול tv את העסקים של העסק שלכם לשיא אידיאלי בקרב רווחיות עם מיקור מעבר בקרב יישום תמלול

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.