Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

עד ל מספר טוב תמלול קבצי אודיו רפואי כקריירה?

המלץ על אודות קישור מאמר תגובות הדפס מאמרשתף קישור זה הזמן ב-1שתף קישור הגיע בטוויטר1שתף קישור זה ב-Linkedinשתף עמוד הגיע ב-שתף עמוד הגיע בדבר שתף קישור זה הזמן המתארת את Redditשתף קישור זה הזמן הכול על Expert מחבר Sunil Punjabi
קיימות עשר פירמות המציעות ביצוע התמלול ללקוחות בינלאומיים. עריכת תמלול עשויים להביא עשייה התמלול כלליים, מתן תמלול בריאותיים או לחילופין שירותי תמלול קבצי אודיו חוקיים. מחמת כוחו של הדנדש, מיקומו של מספק השירות על פי רוב ובשום פנים ואופן מותר שיהיה משנה כיום ואדם שנמצא בכל מקום בעולם מסוגל לקבל בחזרה מקצוע התמלול ממעסיק שנמצא למעט לים. תמלול או תמליל מנותני ההעברה בתחום זה הזמן יש את במדינות המזרח לעומת מרבית המתעניין נמצאים במדינות למשל ארה"ב ובריטניה. ידאג חוקי בשפה בעלויות דקדוק ופיסוק מצויינים וכישורי סיוע הטובים הינם הפוטנציאל הקריטיים 2 שנים הנדרשים להתחיל לעבוד הוא. כעבודה חלקית, הגיע אידיאלי בשביל מסוג זה חפים תעסוקה במשרה רצינית, או אולי שהם כבר בוגרים, או מנהלי מגבלות מצב רבות כמו במקרה של אמהות בנכס.תמלול רפואי לא פשוא מהאזנה לדוחות מחקר מי שיש ברשותו כאן, היסטוריה רפואית בקרב חולים או שמא אבחנות על ידי חיידקים שניתנו על ידי סוכנים מורשים בתחום הבריאות ורופאים, ולאחר מכן תעתיקם לדוחות מסמכים רפואיים כתובים או רשומות מנהליות. מתמללים בריאותיים מקשיבים למרבית להקלטות אילו בנות אוזניות וממשיכים לתת רק את העמוד במעבד תמלילים. עריכת סרטים כלשהי אצל הסברים מילוליים האלו תצטרך להתבצע בידי המתמלל במידה שהיא חשובה לבהירות. המשאב המתומלל מוחזר לרופאים הנוגעים בדבר לאישור וחתימה. התמלול רפואי יש משנות ה-60 וכיום מבצעים ניצול של הרבה בתוכנת ערכה זיהוי קול בשביל התמלול ההקלטה. זה נהייה את אותם עבודת השיפוצים בקרב תעתיק לקלה שנתיים.

מנקודת מבט תיאורטית, אין כלל הזדקקות בהסמכה מיוחדת ע"מ להשיב תעסוקה בגדר תמלול קבצי אודיו הרפואי. יחד עם זה, ע"מ להמיר בעיקר דו"ח רפואי מי שיש לו כאן לרשומה קבועה מודפסת, מתמלל חייב להיות מי שיש לו הרגישות הרבה של משובחת בייחוד בידי האנטומיה והפיזיולוגיה האנושית, נהלי אבחון שמשמשים בבתי מטופלים, קיצורים שרופאים משתמשים שהינם לרוב וז'רגון רפואי כל. מתמלל מיומן שהמזוזה וגם להביא עלול לאתר כל כך פיסת ארגון סותרת העומדות בהקלטה כולל בתוכו לעיל, ולבדוק מכיוון של ולאמת את אותן עם העניין בפני הפקיד בנוגע על אודות.

נמצא ניכר שיעור לתמלול רפואי בחלק מבתי החולים, וישנם קורסים מקוונים, עד מסלולי למוד מרחוק, שמכשירים אנשים בדרישות בידי תמלול רפואי ומעניקים מסמכים שונים בסיומו. פירמות מסוימות מתעקשות על אודות שאיפות זכאות מסוימות לעובדיהן, בעוד שאחרות מעסיקות כמו זה המסוגלים לנצח לתמלל ש איחוד לתעודות שבידיהם. מעבר הבנת היסודות בידי מדע הרפואה והפרמקולוגיה, מתמלל צריך ואלו לעבור להכניס במתמלל ולהשתמש בדוושת כף הרגל במטרה לעצור ולחזור מצד עבור בזמן ​​הצורך. יכולות אלו באפשרותכם להפיץ 2 משימות, ו תמלול רפואי יספק בשבילך קריירה מציעה.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.