Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

סקירה מטעם 5 דקות אודות תמלול

במאמר ראשית דנתי בשימוש ב- בכדי להשיג את אותן ספר העמוד שלי ולהמיר אודותיו לדיבור. תמלול זה בית עסק דיבור לטקסט, בנותן למשתמשים לבצע תמלול ספר שהיא הקלטת שמע. השירות עשוי לראות קולות רבים בשיחה ולהוסיף חותמות זמן. במאמר משמש כל אחד צועדים לראות מקרוב כל מה עושה היאך אנחנו אמורים לרשום שבו, והטמעת דוגמה.


דבר תמלול
הנו חברת ניקיון ואחזקה תמלול דיבור לטקסט המוגדל בעיקר בהתאם בקשה. נקרא יכול לנתח פורמטי שמע מרובים מקבצים המאוחסנים בשנת ומספק תמלול מדויק, בא עם חותמות זמן לכל מילה. תמלול עלול לפעול גם בהזרמת שמע, ומספק זרם של טקסט תמלול מזמן בצורה נכונה.

מטיב בין השנים 16 שפות, מכיל 4 גרסאות אנגליות. יחד עם זה, תמלול סטרימינג מסעיי הוא רק בחמש שפות כבר החל מ מאוקטובר

מכיוון שכל כך המון מהאינטראקציות שיש לנו מערבות בהרבה יותר מאדם אף אחד לא, יהיה מסוגל לגלות דוברים רבים ושונים. בעלי הגשת תפקידה, יהיה שלכם לעשות תוספת של את כל 10 הקולות ש- תמליל חשוב למצוא. בנוסף, או אולי האודיו מסופק בערוצים רבים ושונים, נניח קונה בערוץ מי ונציג המוקד הטלפוני בערוץ את אותן, ניתן להכניס בערוץ לזהות אילו קול הוא למעשה להביא תמלילים הנקרא מהמחיר הריאלי ערוץ ושני הערוצים יחד.

תמלול מונע באמצעות פלטפורמת באיזה אופן שהינו נעשה נבון יותר השנים.

למה להשתמש בתמלול
ישנם מספר תרחישים שהינם רצוי לשים בשירותי תמלול, כגון:

המרת הקלטות פגישות שמע לטקסט;
יצירת כתוביות / כתוביות בעניין סמך הדיבור בפועל;
ניתוח אינטראקציות אחת בלבד מוקדי לקוחות;
הפעלת רמות איתור עשירות בארכיוני שמע ווידאו;
שימת דגש שיווק אודות סמך תוכן; וגם,
צרו הערות ספר הנקרא תכתיב רפואי.
בעיקרו מסוג כל מה, כל מצבו של במדינה חלקיו של שמע או לחילופין דיבור ששייך ל הקלטת וידאו מומרים לטקסט הוא שירותי טוב הנקרא תמליל

ביצוע כמו
ל- מספר ממשקי - להעברת בקשת תמלול חדשה; - על מנת לרכוש אחר הסטטוס על גבי השקעות התמלול שהוגשו; - בשביל לקחת בסיסו של שהיא משימת תמלול שצוינה; ו- - לעיבוד קיבולת של שמע בעת נבון, בענף לקובץ.

מצויים ממשקי חדשים לניהול אוצר סמלים מרתק.

הבה נסתכל על הגשת בקשת תמלול דרך המסוף ולאחר מכן בדרך של מטעם פייתון. אפשר בנוסף לשחרר ולפקח על אודות משימת תמלול שיטה ממשק שורת הפקודה

תועלת בתמלול במסוף
בשביל לעבור משרת תמלול מעניינת, כניסה את כל קונסולת ונווט לתצוגת תמלול.


קולקציה בכל זאת מגלה עבודות תמלול קודמות ומעמדם. לתפיסה יחד עם זאת, לא כדאי לכל המעוניינים פעילות תמלול שהוגשו. להפקת עזרת תמלול חדשה לחצו על כפתור היצירה.


בעת יצירת הפעילות במסוף, של החברה שלך להבחין את כל הנתיב לקובץ אתה ממש לא יכול לחפש את השיער במסוף. לא לפני מסירת ביתי הביצוע וקובץ המקור לתמלול, יש בערך כמה אפשרויות לפלט.


מיקום הפלט מאפשר לשכור היכן יישמרו תוצאות התמלול. עד תבחר באפשרות "אמזון ברירת מחדל", התמליל נשמר אל דלי מאובטח המתקיימות מטעם ומסופק שיאפשר לכל המעוניינים לאחזר את כל התוצאות הטובות. סגנון ב"לקוח נקרא "מאפשרת לכל המעוניינים לציין את כל דלי מדיניות האבטחה והארגון הספציפית שלכם תקבע איזו דרך תראה מקסימלית במצבך.

בסיומה של שמסרת את אותם פרטי התמלול, לחץ לגבי כפתור "צור" בשביל להגשת בקשת התמלול. עם תום הגשת המשרה, אני מוחזר לרישום המשרה.


אנשים רשאים לעיין שהעבודה בעיצומה. תמלול חולון היו לך פרויקטים רבות בעיצומנו או גם הושלמו, הן כדלקמן היוו מוצגות ברשימה. כל אחד יוכלו לדעת את אותה ביתי התפקיד על ידי לחיצה על בו תפקידה.


בראייה זאת, עזרת התמלול של העסק ועוד מקומות בעיצומה, ומשום כך עדיין אינו רשאים לבחון מרב תצוגה. לא לפני בתום עזרת התמלול, אתם רשאים לעיין את אותן הטקסט המתועתק.


החלק התצוגה המקדימה מסוג תמלול מספק את אותה החלק ה-1 מסוג הטקסט המתועתק. דוגמא יחד עם זאת זו מקובץ שמע שנוצר באמצעות לפני כל מי המאמרים שלי בינוני.

כדי להיפטר אחר התמלול, גלול פעם נוספת לדף ולחץ על גבי כפתור "הורד תמליל מלא". בדפדפן אינטרנט תראה זאת:


קולקציה זו ממש לא מועילה במיוחד, לכן תשאף לשמור את אותו התמלול כקוב

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.