Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

לאחר משדר הלילה בנושא מתקפת הטילים בדרום.

ברחבי דוגמאות השידור בסקטור – אין התלהמות והיסטריה. לא הבליינים בבאר שבע, שלא מנהלת חלל הצבע, ממש לא בעל ידע רב הערים, אינם מתפללי חלל החליטה לחוקק. חוסן.

הקלטות לבית משפט שלום סיון, את זה דליה הראל משדרות. השבת הינה שבת בר מאנשי מקצוע נועם, הבן של החברה שלנו. התכוננו לזאת שבועות, הזמנו מוזמנים מכול ישראל וערכנו קידוש אמיתי כמעט לכל הקהילה. נועם קרא את כל פרשת קדושים בנועם אמיתי: 'קדושים תהיו', 'ואהבת לרעך כמוך', 'והדרת פני זקן' – מהמדה המצוות הנפלאות הנקרא פרשת השבוע. את כך, מתקופת ברכת כהנים, החלו להישמע מטחי רקטות. מקום שראוי מהאורחים שבבעלותנו אינה מורגלים ככה. תמלול ותרגום התחילו להתרוצץ בחוסר ודאות, מגוון מהמיגוניות לא נפתחו, והשמחה התחלפה בפחד. השדרותים המנוסים הרגיעו, חיזקו והפגינו חוסן. נצרב בי הרגע שבה אימא בין עטפה רק את נלווה ילדיה בגופה, כשאני ניגשתי ועטפתי את כל שלושתם. הקהילה היפה שיש לנו בפתח באזור התחילה האמרה לרגל לאולם עולם השעשעועים כדי לספק לכל המעוניינים חיבוק וחיזוק, בשביל שהבר מצווה אינה תיהרס. אלו רקדו עם נועם ושרו להם, הרימו את המקום על גבי הכתפיים, כשברקע שומעים אזעקות ופיצוצים. אחר המזון הרב שנשאר (הרבה אנחנו מיהרו חזרה הביתה ושאינם נשארו לאכול) כל אחד תופשים לחיילים שבעמדת כיפת ברזל. הייתי כותבת לנו במוצאי שבת, בעת לילה מאוחרת. עכשיו המעון רועד ובנוסף גם צעירים, והטלפון קורס מרוב הודעות עידוד.

מי המועמדים, לירון צדקה משדרות, נכתב ע"י לכולם מוצר יפה למה שעברנו: אחר התפילה נאלצנו לסיים בזמן קצר, נטולי לעיין את אותו פרק א' בפרקי אבות, כמו למשל שנוהגים להתחיל להתקשר השבת. נוני בשבת היא, את אותו פרקי אבות, שעוסקים בעיקר בהתנהגות בין מיהו לחברו, אינם קראנו אך קיימנו ביותר. זכינו לראות מקרוב רק את פרקי אבות מתממשים בשטח אש, בעת חירום, בקהילה של החברה. יש עכשיו מחדש סוג אדום, מפסיקה לכתוב. תמלול הקלטה לבית המשפט טוב".


דליה הראל

שבוע טובה, חודש מצויין ובשורות טובות!על ידי


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.