Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

כתבי דירות המשפט בפעילות - גלה את אותה חובות העבודה הכרוכות בכך

המלץ בדבר מאמר מאמר תלונות הדפס מאמרשתף קישור הגיע ב-1שתף קישור זה הזמן בטוויטר1שתף קישור זה ב-Linkedinשתף קישור זה ב-2שתף מאמר זה הזמן בין השנים 1שתף לינק זה על Redditשתף מאמר זה הזמן ב-
כתבי בתי החוק הנם מקובל ניכר מבתי שבית הדין. הינם מבטיחים אחר מקיפות התהליך בדירת המגורים שבית הדין בידי שכירת או שמא הקלטת חשבון מוחלט ומדויק על ידי יותר מידי חילופי המילים המתרחשים בפני השופט וחבר המושבעים. אחרי הקלטת ענין זה שהתרחש בבית בית הדין, כתבי בית המשפט מבצעים את התשלום על אודות עצמם את אותו המשימה לתמלל את אותו הרשומה סביר לפורמט המוצלח לתבנית המשמשת לכל רשומות בית המשפט הרשמיים. המסמכים המתומללים תקינים בעניין, מפתיחת תיק בתים הדין, השבעת עדים, חקירת עדים וחקירה נגדית, הצגת עדויות ועוד, ואפילו לסיום הדיון להיום. הם מציגים שהתמלול מיוחד וגם את אותה האיות הנכון של שמות עורכי דין ועדים, מי ניצור הדובר ומיהו נחקר, ותיוג מוצלח של הוכחות, מכיוון רב גוניים מיוחדים. לכן, כתבי בתי בית הדין מוכשרים לשכור ידעו בטרמינולוגיות משפטיות ולעיתים גם במונחים מסמכים רפואיים.


בעיסוק זה הזמן ישנם שלושה סוגים התמחויות: דיווח דירות מגורים משפט סטנוגרפי, דיווח אלקטרוני בבתי משפט וכתיבת קול. לכל זכוכית שבירה מההתמחויות הנ"ל מותקן ערכת מיגון יכולות מוגדר. חיבר סטנוגרפי מנוסה בהפעלת מכונת פוליש סטנוגרפית ופענוח הקודים הייחודיים שלה. ככלל, כתבי בתי שבית הדין הסטנוגרפיים מתבקשים לשמור על מהירות הקלדה מינימלית בידי 220 עד 250 סימנים בדקה. כתבים סטנוגרפיים מקבלים הוצאה כספית השנתי ותשלום נלווה עבור כל לינק תמלול שהם מדריכים.

כתבי בתי הדין האלקטרוניים, לעומת זאת, יערכו שימוש במכשירי הקלטת אודיו מעניינים. מכשירי שכאלו הם בהתאם ל שנתיים מאלה השכיחים בשוק הרחב. כלי שיחות אלו מחוברים ברוב המקרים למחשב. כתבים תמלול והקלדה מהבית . הנם גם מזינים הערות ומידע במחשב בנקודות מסוימות במסגרת זמן ההקלטה, ובינהם זיהוי 5 רמקולים. תמלול רוסית ההקלטה, הינם משחזרים את אותה השמע ומתמללים את המקום באמצעות האטה אם החזרה לאחור לחלקים שבהם המילים המדוברות אינן ברורות יחסית. הינם משולמים בדרך כלל שלכל לינק אצל רשומות מקומות מגורים הדין המתומללים.


כותבי קול, לעומת זאת, עושים ניצול של בטכנולוגיית זיהוי קול בידי אביזרי הקלטות מיוחדים המשלבים להם לדבר לתוך מיקרופון "מסוכה". הפיתרון נבצע על מנת לתעד התרחשויות מסוימות באולם בית הדין שפרסם סטנוגרפי משעמם וכתב אלקטרוניקה הן לא יכולים לקלוט. תמלול ראיון דוגמא זה, רוב כותבי הקול הם ככל הנראה מחזיקים קול חד והגייה ודיקציה נהדרת. תמלול סרטים עד ההקלטה שלם מוזנים למחשב שהמזוזה בתורו מבצע את אותו התמלול.

תפקידים תמלול הודעות קוליות שכתבי דירות החוק מבצעים כוללים עזר פקידותי לעורכי דין ולשופט העוסק בתיק דירות משפט בסיטואציות בם הינם רוצים להתייחס לרישומים קודמים שנלכדו. הנם גם קוראים הגהה את כל הביקוש שהם כבר מתמללים על מנת להבטיח של חזק לפורמט וסגנון הסטנדרטיים. וכדלקמן סטנוגרפים נשכרים לחפש עבודה מפתח. חלק מהם המחזיקים עלות עדיין עוסקים בעבודות תמלול קבצי אודיו חלקיות עבור עסקים, משרדי עורכי דין וכדו.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.