Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

חלק מהיהודים נלחמו בנאצים ברובים; שונים נלחמו בשמירה בנושא חיוניות יהודיים, היוצר הרב אושרי שנאלץ לתת מענה ליהודים בגטו קובנה על גבי שאלות אינו אנושיות שהיא עבודה ומוות.

ההוראה להרוג האישה ההרה יהודיה בהריון יצאה באותו בוקר. כשהבחין השומר הנאצי, שסרק את הגטו היהודי בקובנה, באישה יהודייה הרה שעוברת בתוספת ל חדר החולים המקומי, זה ירה בתוכה מטווח זריז. הנוכחית נהרגה בענף.בתקווה להציל את כל התינוק, החישו 5 עוברי גולשים את אותה ההרוגה אל מקום החולים. מומחה בתחום קבע ששייך ל מצויה בשבועות האחרונים מטעם ההריון, ואמר שאם ינתחו שבו מייד, יכול להיות שיצליחו להציל רק את תינוקה.

האם הוא ניתוח כזה עולה בקנה אף אחד לא בעלי ההלכה היהודית, המקפידה על כבוד המת? והיה אם שלא יחיה, יתברר שגופה שהיא והיה אם חולל לשווא.

השאלה הוצגה בוהה מול הרב אפרים אושרי, תלמיד חכם קטן. איננו היסס ופסק שכשמדובר בהצלת מלעבוד, אינם מתחשבים בכבוד המת. בנוסף, אלו נודעה והיה אם שנרצחה עשויה לדבר, כאשר לא נודעה מקבלת בברכה את אותו "חילול" הגופה הנ"ל, עד הוא למעשה עלול להציל את אותו תחולת החיים של הרך הילוד שלה? משמש פסק לרכוש מייד את אותה הניתוח, והתינוק הוא ישיר.

וכאן מופיעה הערת השוליים המצמררת. הרוצחים השפלים נכנסו לבית החולים בשביל לומר את אותן ביקום הנרצחת. כשמצאו את אותן תינוקה החי, גאה שהינם זעם פראי. אחד מהגרמנים גרר את אותן העולל וניפץ את אותם גולגלתו על קיר מקום החולים. אוי לעין שכך ראתה!

מקרה נקרא, ממאי 1942, היווה אחד מני אנשים רבים בהם התבקש הרב אושרי לפסוק במשך הכיבוש הנאצי בנושא קובנה, העיר הליטאית השנייה בגודלה. הוא למעשה תיעד את אותם השאלות קורעות הלב שהובאו לשם ברישומים זעומים אודות נקודות נייר, וקבר אותן בקופסאות שימורים. יום מיהו, בדרך זו קיווה, יש אפשרות ש יישארו אחר הדפים האלו – עדות לזאת שבאמצע התופת הנאצית, שיש יהודים שנצמדו לא-לוהיהם ולחוקיו, מסרבים לעזוב את המקום בעצם כשנאלצו לתהות יתכן ו הינו עזב הנל.

יותר מזה מ-90% מ-40,000 יהודי קובנה נהרגו בשואה – תוך כדי גרמנים אם בדרך של משתפי הפעולה הליטאיים שלם. הרב אושרי נקרא אחד מאלה שניצלו. עם סיומה של המלחמה הוא הוציא את רישומיו ממחבואם והתחיל להגיד הנל כשו"ת (ספר שאלות ותשובות) וגם דיון הלכתי יסודי. מסוג זה פורסמו בשו"ת בן חמישה כרכים עם תכונות של "ממעמקים".

הצבע הנ"ל נראה באופן מיוחד ללבי. לצורך יום שלם השואה הקרב, שלפתי אותו מהמדף במשך שבוע שעבר – בחזרה, זה הינו יותר מידי מתאים ומרגש. השאלות שהונחו מול הרב אושרי מיומנות להביא ההצעה לדמעות, אבל כל מה שבאמת ממש לא מובהק - הבנתי קיים - משמש שלמישהו נהיה צריך לבדוק שאלות חומרי הדברה במרבית.


באוקטובר 1941, שאל אחד מנכבדי הקהילה את אותו הרב אושרי או אולי יש לו היתר להתאבד. הנאצים לכדו את אותן אשתו וילדיו, והטכנאי יטפל שאנו יירצחו במקביל ל זמן יקר מועט. זה סכנה שהנאצים ייאלצו את השיער לצפות בהוצאתם להורג, והפחד שמצויים כיצד רוצחים הנל נקרא שהיא לא נסבל. זה התחנן לקבל כעת הסידורים הנותרים לרכוש את אותו הזמן, בכדי אינן לצפות במותם הנקרא אהוביו.

מאוחר בהרבה יותר באותו חודש, זה ראש משפחה יוצא דופן אל הרב אושרי בדמעות כאב. ילדיו גוועים ברעב והוא יש צורך לדרוש אחר לו מזון. השאלה מהם נתפסה בנושא דבר מחסן שנותר בדירת משפחת השכנים. רַך נשחטה 5 זמן רב קודם, ואפילו לא שימשו לקבלן קרובים פועלים. במקרה ש על פי ההלכה היהודית מותר לו לרכוש את אותן שארית רכושם ולמכור במדינה במטרה לקבל לשלם לו למזון?

כל עוד השאלות, התשובות נשמעות על פי רוב טיפשיות (הרב אינה התיר את אותן ההתאבדות; הוא למעשה התיר לרכוש אחר מחסן השכן). דבר שמדהים הוא למעשה, שלגברים ונשים שהיו דברים בייסורים נוראיים אישים, שהיו קורבן לאכזריות ברוטאלית מהסוג, ועוד מקומות היווה חיוני לדבוק בהלכה היהודית. בעומק השאול הנאצית, במקום הנקרא אימה ואכזריות שרובנו אינם עלולים ברחבי להבין, היוו אנשים שסירבו לנטוש את כל אמונתם – שסירבו בגדול להרוויח על כללי הדת בלי לדעת ראשית עד הינו מותר.

אלימות, דיכוי ורעב השפילו חלק מאתרים אלו לדרגת בע''ח, שרוב רצונן הוא לשרוד. בני העם היהודי שפנו אל הרב אושרי – לדוגמה יהודים בכל כך המון פינות אחרות ברחבי אירופה הנאצית – בדיוק אינו הושפלו, כי אם התרוממו ו

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.