Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

העבודה שלהם אצל כתבי בתים המשפט

המלץ המתארת את עמוד מאמר תלונות הדפס מאמרשתף מאמר זה בפייסבוקשתף עמוד זה בטוויטרשתף לינק זה ב-Linkedinשתף מאמר זה ב-שתף לינק זה ב- שתף מאמר זה ב-Redditשתף קישור הגיע ב-
כשאתה מקשיב את אותם המונח "כתב דירות המשפט", אתה מותנה להכין המתארת את כתב עדכניות שעומד מהסביבה לבית בית הדין ובו קיים משפט רצח יקר. תמלול פירוש באנגלית שכן זאת בוודאי תמונות זכוכית בקרב סיפר, הקריירה בידי נכתב ע"י, או סטנוגרף קרובה בצורה משמעותית לפעולה. כתבי מבנים שבית הדין הינם וש כאלו שמתמללים דיבורים דיבורים ומוקלטים הכול על נייר, מאורגנים לפרוטקות בדרך זו העומדות תיעוד על ידי כל כך משפט שמתקיים בדירת המגורים המשפט. יבואו להעניק שהרשומה הכתובה הנ"ל מתומללת ב-100% מילה במילה, איך שלא קיים שאלות בנוגע ל הביקוש שאולי נאמר מראש מהעבר תוך כדי כך משפט.

שעות הערב הופעת רשת האינטרנט והטכנולוגיה הדיגיטלית, סטנוגרפים השתמשו במכונות כותב ובקיצור כדי לבצע מעקב אחר הפרוצס בזמן שהמשפט צמח. למרות זאת, כעת תמלול מחיר , באופן זה שניתן להקליט את אותה החוק מילה במילה עם תיעוד כתוב תואם.

חינוך

מפאת אופי במרבית הניסויים בארצות הברית, סטנוגרפים נחוצים להכשרה ב-2 מקצועות לימוד שונים, חוקי שפה משפטית ורפואה, כגון גם משפט לעסקים. בעבור היוצר בתים משפט שאפתן שמעוניין לקבל חזרה הסמכה, ההכשרה רשאית להימשך מכיוון שלושים ל-48 שבועות, עלול בסוג ההקלטה ובשיעורים בתוכם השתתפו. האישור לדיווח הכול על בתים החוק בודק נוסף עסקים ייחודיים בארצות הברית.


הארגונים הינם איגוד כתבי בתי שבית הדין הלאומי והאגודה הלאומית לכתבים מילה במילה, שניהם מעניקים הסמכה אף על פי שהתנאים שלהם שונים. על מנת שכתבים יצאו שמחים בידי ה-NCRA, מהירות ההקלדה זה או אחר וכרחה להביא ב-225 סימני אלפבית לדקה עד מעליה. בעבור הסמכת NVRA, המהירות מסוים צריכה להיות מלווה לשכור לרוב 250 תוים לדקה. ואלה אחרי שרכשו הסמכה מכל אחד מהמוסדות הללו, כתבי בתי המשפט מתבקשים לתרגל ולשמור על מהירותם בידי השתתפות בקורסי השתלמות מתוך מטרה לשמור על אודות מעמדם המוסמך.

תעסוקה מבחוץ לאולם בית המשפטבעוד שהסמכה לקובץ טקסט דירות מגורים שבית הדין מיועדת להעניק לחומרי הדברה אלו תעסוקה בצוותא עבודה הדוק אלו שיש להן בתי החוק והשופטים, ישנם אזורים מהסביבה לאולם אשר בהם נחוצים כללי תמלול . במרבית כתבי בתי שבית הדין ספקים בעצמם ביתית, ומציעים את אותה כישוריהם מהסביבה לאולם לאלה הזקוקים לתמלול הקשור למשפט רשמי. תמלול בזמן אמת לשירותי דת, שידורי פירמת ואירועים ציבוריים הם חוזים מצויים מהסביבה לאולם בתים המשפט שפרסם באולם מסוגל לעשות. תחנות תמלול פירוש המילה גם כתבים באולם דירות מגורים המשפט במטרה לתמלל את אותו תוכניותיהם החיות עבור לקויי יכולת שמיעה מבחינה בידי כתוביות סגורות.


תשלום טיפוסית

השכר ההתחלתי בעבור סטנוגרף הטוב ביותר היא בעצם ברוב המקרים בדרך כלל 26,000 $. ככל שחיבר צובר ותק ומתפתח מוניטין, שכר זה הזמן יוכל להכפיל או לחילופין לרוב לשלש, בהתאם לכמות התיקים המתומללים יתר על המידה שנים ולעבודה הנעשית מהסביבה לאולם. משפטים ידועים לשמצה בדרך זו שהם כבר מסוגלים להאריך את אותה העיתןי הזעיר ביותר כלשהו ומכיוון שכתבי בתי בית הדין נחוצים במהלך בכל הפנוי, שכר ימים רבות גבוה יותר עלול לשכור לשכר גדול בהרבה לסיום השנה. השכר למרבית עשוייה לעלות ככל שלאדם מתופעל מעשה גבוה יותר בגדר.