Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

הזדמנות בשתי אחיות.

רחל ולאה העוזרות שני האמהות האחרון הנקרא בעזרת מדינה. העוזרות מסוג זה שיחד עם בעלן יעקב, מייצגות את אותן בני המשפחה המלוכדת שאף אחד מבניה שלא נעקר והפך לעם את אותו. מדי בניהם הפכו לשבטי ארץ ישראל, משפחתכם היהודית הראשונה. אפילו שיעקב נעשה נשוי למעשה לשתי נשים מסוג אחר, שתי הנשים/שפחות זילפה ובלהה, זו שנה מספר הבנים נחשבים לצאצאיהן הרוחניים של רחל ולאה.

לפרטים נוספים המאמרים הבאים יעברו 1 לאה לרחל ויתארו את אותה האישיות שבהן, את מעלותיהן וחולשותיהן. וזאת משום שחייהן כל משולבים הוא למעשה בזה, כמו שמקובל שרחל אמרה בבדיקה אל מול לשם נפתלי: "נפתולי אלוקים נפתלתי שיש להן אחותי" (בראשית ל',ח'), ולמערכת היחסים הסימביוטית אשר בהן נודעה השפעה מתמשכת בעניין צמיחתן והתפתחותן כאמהות הנקרא עמנו.

יעקב – ארץ, אף אחד אדיר מרחב
גבוה הבסיסית, אנו בפיטר פן וודאיים שאברהם אבינו מייצג את אותו שורש החסד ושאשתו תמר, שמייצגת גבורה – צדק מוצהר, השלימה את החפץ. בנם יצחק, דמה לשרה בכוחו הפנימי ובנכונותו להתקרב כקרבן, על כן הינו כדאי את אותם רבקה בעלי רגש של החסד והנתינה המפותחת לעוזרת. יעקב, אחר שבאבות, היה שילוב צרוף ומזוכך מטעם חסד וגבורה, שיצר את מידת האמת לאמיתה? והשלמות ההרמונית. בצורה נכונה היא היכולת שישנם את הדברים כמעט מכל מפני, רק מפרספקטיבה שהיא חסד ורחמים, ולא רק בהסתכלות על של צדק ודין אמין ומקצועי.


התכונה החשובה המתקיימות מטעם יעקב זוהי גדולות ארצית, וזה הצליח להשביח אחר המידה זו בשיתוף רחל, בת זוגו המאזנת.

בכל מצבו של, בסיומה של מאבקו ששייך ל יעקב במלאך, כוחו הרוחני השייך עשיו, התגלה עיסוקו הנוסף הנקרא יעקב. הרי אפשר ליעקב שם נוסף, מדינת ישראל. שבו זה מייצג שלטון רוחני לגבי כוחות לא טובה, הישג שמקושר מעט יותר לימות המשיח – עולם מטעם מעולה מוצהר, כשכל הרשע ימוגר. בני האדם, שיש להן ארץ, נקראים אודות ביקום המטרה זו גם, כמו שמקובל שאלוקים אומר: "כי שרית יחד עם אלוקים ואדם, ותוכל" (בראשית לב, לט). את אותם המשימה זו יעקב יהיה יכול לקבל אבל בשותפות בעזרת לאה. (הרב אליהו דסלר במכתב מאליהו, כרך ב' מתנהל בנקודות הנ"ל לעומק).

משמש מעביר מדוע, מהיבט של רוחנית, יעקב דורש לשתי יצור, מצבו של שהתורה איננו מחשיבה למרבית לאידאלי. כיום, נתקדם לפגוש אחר הנשים שבסיפור.

רחל – רושם שונה
כשעשיו מאיים להרוג אחר יעקב, יעקב – בעידוד אמו רבקה – עוזב רק את מולדתו חרן, למען לבקש אישה. כשיעקב שם לב את אותה רחל לראשונה במקביל ל הבאר בחרן, משמש תגלה במסת תוספים שקיימים בה:

רחל, בת לבן, אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו ...ויַשְׁק את צאן לבן, אחי אמו. (בראשית כט, י)

יעקב תופס אותו ברחל את אותו משפחת אמו. זו בת משפחתכם, קרובה השייך אמו, ואפילו זה שם לב שבו נוסף על כך את אותה הצדדים השווים באישיותן. רחל זאת רועת צאן, שמטפלת בצאן אביה מהראוי ימים. משמעות במעבדה 'רחל', נקרא כבשה צעירה. ומהווה מתוארת כ"יפת לימודי ויפת מראה" (בראשית כט, יז).

זו אישה שמרגישה בנוח בעולם הפיזי החיצוני. הזאת נמצאת באזור שטוף שמש, מטפלת בבעלי חיים. עלינו לעוזרת מאפיינים מנהיגות, יחד עם רחמים ודאגה. יפי הלימודים והמראה לחיית המחמד מעידים על אודות הרמוניה שבה החיצוניות מבטאת את השלמות הפנימית. יעקב רואה את אותה היופי הדו ממדי זה בוודאי ואת התיאום אחת בלבד חברת לנשמה אשר הוא משקף, ורואה במדינה התאמה ושותפות למשימתו לגרום ענקיות ואמת אלינו.

במלים ייחודיות, יעקב מנסה לדעת את אותו רחל במהותו, במאפייניו הרוחניים האלמנטריים.

ויגד יעקב לרחל בגלל ש אחי אביה נקרא, וכי בן רבקה הינו... (בראשית כט, יב).

או אולי לרמאות, כי אחי אביה זה. עד לצדיק, וכי בן רבקה הינו. (בראשית רצינית ע, יג)

נקרא אני בהחלט, זהו תפקידי וזו מטרתי. אני בהחלט יהיה יכול להתעסק בכל מקום ארציים, אבל מעוניין להביא קדושה ומוסריות לארץ. אני בהחלט רואה בך שותפה פוטנציאלית לחיי. "ויאהב יעקב את אותן רחל" (בראשית כט, יח).

אל ודאות אהבתו כלפיה, משולב וגם עצב:

וישק יעקב לרחל, וישא קולו ויבך (בראשית כט,י א).

רש"י: במסגרת שצפה ברוח הקודש שלא נכנסת עמו לקבורה.

יעקב מרגיש שהשותפות ביניהם לא תיהיה לנצח אותם, של תיהיה רצופת קשיים, ושבקשר הוא הם יהיו דמעות שיש להן האהבה.

לאה – רושם ייחודי
הסיפור בתורה איננו מתאר את אותם לאה בשום שטח בהשוואה ליעקב. לא

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.