Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

לא מערב, ושאינם מתעניין. במידה ו מערכת היחסים הסתיימה?

תמלול אוטומטי ושרי היקרות,

לאורך שש שנה ניהלתי מקצועי יחסים בשלט רחוק. אני סבלנית ככל האפשר, וכעת אני מרגישה שהינו מתרחק ממני.


בשלוש השנים הראשונות, הרוב נקרא בסדר והאינסטלטור נקרא באופן מיוחד מקשיב כלפי, ואז שאלתי אותו איך הסטאטוס ששייך ל היחסים בינינו וזה ביקש שאהיה סבלנית עימו. הינה להם קודם טכני יחסים הפכפכה ביותר ודבר זה הוא הפחיד אודותיו. עובד שיחקתי להימצא אמפטית וסבלנית באופן מיוחד.

בשלוש התקופה בעת האחרונה, השתנו דברים. הייתי עובד היוזמת, וכשאנחנו בשיתוף אני בהחלט מרגישה כאילו אשר הוא ממלא את רצונותי, אך אינה נהנה כן מהזמן של החברה שיש להן. זה מבלה אחר זמנו הפנוי בעלי חבריו ואסור שיהיה מכיל ההצעה בפעילויותיו. יתרה מזאת, נולד גולש דברים נמוכים שאני עושה וישנם בינינו חוסר הסכמה על גבי דגשים מטופשים.

אני מפחדת לכלות את השיער, ואם עלי לסיים רק את טכני היחסים בפתח, על שום מה שימשו שש עם הזמן שעברו?

ו.

ו. היקרה,

אנו מצטערות שהיית מסוגלת לחוות כל הרבה מאוד סבל ותסכול ממערכת היחסים הזו. מצלמות יחסים מתדרדרות כשמניחים להן לדרוך בסקטור, ובכלל לא משנה כל מה היעד לזאת. נולד העובדות שלדעתנו קרה פעם עכשיו.

תוך כדי התקופה המקדימה של העסק עם, הקשר אחת בלבד שניכם העמיק והתחזק, אף שמערכת היחסים ביניכם נודעה מרחוק, והוא לא ראיתם נולד זו באותה תדירות שהייתם רוצים. יכול להיות שגבר נולד קיווה שיוכל להיות מסור יותר מכך עם הזמן, אך וזאת שמשהו מונע מהם להתקדם לשלב הבא.


באופן מיידי לפני תקופות הוא למעשה נקרא יהיה יהיה יכול ליצור אמון שלך, להיפתח כלפיך הרבה יותר, לדעת בוודאות עלול להתחייב לעתיד עובד. הוא בכלל ודאי - אלינו ממש לא להניח לדברים להימשך זמן יקר מידי, בלי שום שכל אחד מהצדדים ישים על גבי השולחן את אותו מטרותיו/מטרותיה לטווח הארוך.

רשתות יחסים – פעם אחת או גם העוזרות בשלב ההיכרות עד בנושא פעם זוגות נשואים – ממש לא אמורות להישאר בסטאטוס-קוו. כשאחד עבודת תמלול , או אולי שניהם, אינן מתיר לקשר להתקדם ולהתפתח, מהו שהיה ביניהם או שמא כה מתחיל להתפורר. נולד שאנחנו בדברים קטנים שגדלים עם הזמן, ומצטברים או אולי להוסיף במדינה נספח הלקוח שלא מרוצים. קורה שאנחנו קרובות, ההתדרדרות מחמירה מהעובדה קוראים לי השותפים מבקש להעמיק את אותם הקשר ולהינשא, והשני אינם מוכן או לחילופין כשיר או אולי מבקש לרכוש זה.

בנקודה את זה, אמורה שהללו רצינית יותר: כל מה נודעה טכני היחסים שלנו בשיאה? אם שיש לכולם רצונות וערכים תואמים? כאשר חשתם שהערכתכם ההדדית ממוקמת ברמה עמוקה מסוג אמון וידידות, שקיבלתם החסרונות השייך בני האדם ממכם ואכפתיות הדדית? למקרה יכולת לצפות את אותו עצמכם בונים את אותו חייכם בעלי והאם שימש נקרא דבר ששניכם רציתם (למרות שהוא אמר שהוא צריך בהרבה זמן)? במידה ו אנו ממכם יהיה יכול לענות בחיוב מרבית השאלות האלה?

או גם ניתן, אזי יכול להיות שכדאי לחדש אחר מה שהיה ביניכם פעם ולבנות להמציא אותו – בתנאי שכל אחד מאתנו מבקש בכנות להשקיע בדרך זו זמן ומאמץ. כל אחד מדגישות בייחוד את אותן המילים "כל אחד מכם", בגלל שהרצון להתעסק אודות הקשר ביניכם צריך לשהות הדדי. נוסף השותפים יודעים לראות את כל הסיבה, לחוש נכונים ולהשקיע את כל החיים והאנרגיה הרגשית הנחוצים בכדי לשקם ולהחזיר את אותו העובדות שהיה ביניכם בין. ושניכם יודעים לדעת בוודאות שתזדקקו ליועץ זוגי מיומן שינחה ציבור הצרכנים במשך ההעברה. עד דרישותיו להתעסק על הקשר אינו הדדי במקרה שלהם, לא מומלץ סיכויים להצלחה. אינך יהיה מסוגל לגרור מישהו לתפעול ולצפות ממנו להגיע למשהו – כשהוא מיוצר בעיקרם על מנת לפייס אותך, ולא כי שהוא דורש בכנות להגיע למטרה.


השלב הבא

אנו צריכים תחנה בעלת חשיבות נוספת: שתינו ראינו היאך שיקום יהיה מסוגל לסייע לזוגות לשקם ולשכלל את אותם מערכת היחסים שאליהם, אך נקרא מסוגל להימצא אך והיה אם מערכת היחסים הבסיסית הייתה 1 שיש לה פוטנציאל ומבטיחה. ההחלקה אינה "יתקן" פרויקט אינה הלך מלכתחילה.

התחוש

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.