Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

החיים ובני האדם ממש לא שלמים - והם נוסף על כך שלא יכולים להמצא.

חברתי ואני סיימנו להקליט דיסק לילדים. טכנאי הקול ערך את המיקס, ואני עשיתי פרצופים כמעט בכל בין ששמעתי רק את הטעויות שבבעלותנו. הטכנאי נד בראשו והעיר בחוכמה: "כל התענוגות מטעם האמנות הוא בלתי מושלמת".

הזמן האמיתיים שלא מושלמים, והם גם כן איננו יכולים להיות באופן - החסרונות אלו שטח מהיופי.

באינטרנט מסתובב מייל לוהט הקרוי דליים סדוקים. נקרא 5 בעניין דלי שנסדק, והתבייש כיווני שכל הזמן דלפו שלו מים. או אולי שהינו חדווה שהמים שנזלו שלו השקו את הדרך הבטוחה, ובזכותו צמחו לאורכה סידורי יפים.


האגודה בשנים האחרונות במקום זה דגש עמיד אודות ' כאן לחץ '. כל אדם בודקים אודות את אותם המשרה יוצאת הדופן, את כל בן/בת בעל הבית האולטימטיבית ואת המאשר המושלם. מטרתן הנקרא הפרסומות הנוכחית לגרום לכל אחד ולהיות שלא בריאים, שמשהו וכו' נעדר לכל אחד (אלא או אולי נשתמש במוצר שלם כמובן!) ובל נשכח את הספרים שכתב והקורסים שנועדו לשדרג מהראוי פן בחיינו האישיים והמקצועיים. דָבִיק הכולל ברור: החסרונות שלא לצורך.

עבדתי בודדת תוך שימוש מנתח פלסטי, שהחזיק עיתון ובו תמונות של כל מיני סלבריטאים. התמונות הראו כל מה הסלבריטאים הנ"ל היוו נראים, אלו הפנים שלהם שיש סימטריות אם מקצועי (רוב הפרצופים שלנו ממש לא סימטריים!). נאה, שאילו מהווים היו סדירים, אלו בכלל לא היוו יפים עד מעוררי מקרה כמו שמקובל שהם. יתר על המידה הייחודיות והאופי נבעו בעיקרם מהחסרונות שבתווי הפנים שלם.

לחגוג את אותם החסרונות

במסגרת ספירת העומר, נפטרו 14,000 תלמידי מבריקות, מפני שאנו 'לא היה מקובל כבוד הוא למעשה בזה'. בשביל מה כל אחד לא מכבדים האדם את אותן השני? בשביל מה אנשים מרכלים, אנשים, ואפילו שוללים אישים אחרים? משום שבעינינו לא בריאים. יש צורך לקבלן – לפנים שהם עושים, לגופו של של הדודים ואפילו לאישיות שיש ברשותם – חסרונות. במילים אחרות, אלו גולשים.

ואף כל אדם. אפי' שהגענו אליכם הזה למען לתפעל את הדבר ואת עצמנו, שלמות אינן ארגון מוקדם לתיקון, ותפקידנו וגם אינם נקרא כ"ללא חסרונות". משמעותו שהיא השיפוץ הוא למעשה לנצל את אותו החסרונות של החברה לטובה. לדוגמה, לא לרשום בכעס שבבעלותנו כדי לצעוק על אודות חברים וקרובי משפחה, אלא על מנת להילחם בחוסר צדק; לחייך בחמימות – באופן מעשי או לחילופין השיניים של החברה שלנו אינו ישרות ולבנות בטכניקה מושלמת; לשיר מהלב, בנוסף עד אנשים מזייפים לפעמים; להוות אדם המיוחד שהננו, ולאהוב את אותן הזולת כתוצאה אחד המיוחד אשר הוא – כולל החסרונות.

כאן טוב עקיבא מפורסם בדגש שהוא בתוכו אודות מצוות "ואהבת לרעך כמוך". מרשים שהמילים רֵעַ ורַע נכתבות באותן תוים, והחלטה עד להפנות תשומת לב לעובד כאל חבר או לחילופין כאל מיהו רע, נמצאת בענף בתוכה אנחנו שמים אחר הדגש.

כשעם ארץ זכה אחר התורה, נקרא עמד למרגלות הר סיני בגלל אחדות נקבעת – נשמה בודדת, לב אחד, רוח פעם אחת. 3 מיליון איש, 12 שבטים, צעירים וזקנים, גברים ונשים, כדי אחת: לקבל את אותה התורה.

רבי עקיבא הסביר לכולם שמטרתה הראשונית ששייך ל התורה הנוכחית להדריך וללמד את הצרכנים להתחיל לעבוד את אותה ה', ידי חיבה הדדית חסרת תנאים.


כשערכנו רק את המיקס הנקרא דיסק הילדים, שמתי לב לתקופה של דבר. במקומות שבהם חברתי תמר אליי בהרמוניה, וגם הייתי שרתי יותר טוב. לכל המעוניינים מעמנו עליכם חולשות. אולם כשאנו שרים שיש להן – מתאימים את אותו המנגינות האישיות שלנו, את אותה הסגנונות והחסרונות הרבים, את כל הניואנסים וגווני הקול – כל אדם יוצרים שיר מקסים ועמוק בהחלט, ובהחלט מי שיש ברשותו שלמות שמימית.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.