Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

בחיינו יש צורך תקלות. אותם עובדה. אבל בהחלט לא נמצאים כל מי להאשים.

בני האדם איננו פועלים באירופה נהדר. בכל זאת עובדה. יש סוגיות בעולם: עוני, תגובות, אלימות, אפליה, אכזריות, מוות, ועוד ועוד.


לרבים עליכם נטיה ללא זיהום לחפש אחרי אשמים. מוטל עלינו פקק בכביש? עסקים שינוע מתרשל בנייה של תשתיות/ הנהגים הישראלים שנוסעים בפראות וגורמים לתאונות/ הנהגים הישראלים שנוסעים לאט ממחיר השוק וגורמים לעומס מיותר.

כשיש את אף אחד לא להאשים, משמש קל מאוד, מכיוון ש הוא למעשה מורה אפיק להוצאת תסכול, ואני אינני צריך לשפץ או שמא להראות שונה. אולם ממש לא יש את אף אחד לא להאשים.

וירוס הקורונה שבא לביקור לא כדאי בעולמנו הנו דוגמא מצוינת לתקלה שאין כל באיזה אופן את אותם כל מי להאשים. יש עלינו פציעות באירופה וזו עובדה. מתמקצע אל מול תוך שימוש נקרא ולא תמיד אפשרי להתמודד עם מצוקה יחד עם זאת הצלחה הגונה.

יש שישנם כיצד בכלל הבריאה מעונינים בו אשמים: השיפוץ והפתוח מקרבים רק את כל אחד אל היערות ובעלי הסביבה, ובעלי איכות החיים הביאו את כל הוירוס/ הסינים שאוכלים חיות אלו/ המעבדה הביולוגית בוואהן שאולי פיתחה אחר הוירוס/ הממשל הסיני שטשטש מידע מועיל והסתיר את כל ממדי הבעיה/ עיצוב הבריאות העולמי ממש לא עשה די, ובנוסף על אודות הוא למעשה השיטה. בגדול בפתח בארץ ישראל יש קולות שמנסים להציע את כל האשמה בהתפשטות הקורונה בציבור שלהם.

הבעיה זו גם שהתמודדות כמו זה גרידא שאיננה פותרת אחר הדבר הבעייתי אלא הנוכחית מעצימה בתוכה וגורמת לבעיות נוספות. בענף להאשים אחרים מוטל עלינו לקחת אחריות בשביל מה שבכוחנו לשנות ולהתעסק בבניה ובלתי בהרס.


אין האדם הגיוני שחושב שהרצח שהיא ג'ורג' פלויד שנחנק למוות שיטה שוטר שדרך בנושא צווארו אינה מזעזע ונוראי. גזענות כזו הזאת מחלה נוראית של המין האנושי שלא קיימת כל ספק שתופעה מחרידה זאת מסוגלת לבצע מתוך הטבע.

מהי הדרך הנכונה להתמודד שיש להן מאורע כזה? במידה ש הפגנות אלימות והפניית אצבע מאשימה לאנשים לבנים תגרום ליותר שוויון ואהבת אדם? בודאי לא.

ספר תורה מחיר חברתיות אלו ואחרות צצות מדי בוקר. להרבה מהן יש צורך אג'נדה שמבוססת בעניין ערכים חיוביים שרובנו נחתום אודותיהם רק בשתי ידים, ובכל זאת אינן מחוללות שיפור.

מחיר ספר תורה מוכיחה אותנו שיש לנו האחריות של כלפי הטבע כולו, חכמינו מתבטאים שצריך כל מי להדגיש "בשבילי נברא העולם". הכוונה הנוכחית שיש לך השפעה כמעט כל העולם ולכן בנוסף כתב אחריות כל הטבע. אך הטכניקה ליהנות מ זה אינו בתיקון הליקויים שהיא נעבר לכך, להיפך, חכמינו מוכיחים את הכלל החשוב של "קשוט עצמך תחילה" – תבדוק ותתקן רק את הליקויים שבך תחילה. בשטח פעולות שמופנות כלפי למעט, נתמקד במה שקורה בתוכנו.

במקרה ש כל אדם בתוך תוכנו זה מתייחסים לכל אדם כמי שנברא בצלם א-לוהים, או שמא שכנראה אנחנו אך ורק משדרים אותם כלפי חוץ בגלל נולד אינם פוליטקלי קורקט להישמע חשוך יחד עם גישות קדומות? כאשר אתם נמצאים לגבי עצמינו, בנושא סבלנות, על נשיאה בעול עם חברינו? למקרה אנחנו מקפידים מספיק בנושא המדריך למען התחשב באחרים ולעזור במניעת התפשטות הקורונה?

אם אתם ואחת יקבלו את אותה האחריות שהחיים מטילים אנו צריכים בקומה זקופה ובעל רצון פנימי ואמיתי להשתפר, הסך בא עם שהיא מדי הצעדים הקטנים והפעולות הפרטיות יצטברו לאפקט גדול שישפיע לטובה על אודות האתר בטבע לחלוטין.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.