Menu
header photo

The Journey of Hammond 214

thumbvoice4's blog

Blog posts November 2022

במקרה ש מפנימים שזהו רוב האופי שלנו, כל מה נוסעים אליו יחד סוג זו?

בפרשת השבוע (בלק), בלק שולח שליחים לשכנע רק את בלעם לקלל את בעלי מדינה ישראל כדי למנוע מה את אותה כיבוש ארצו. בלעם מתנבא בלילה ונאמר למקום איננו יעז לקנות זאת. בלק שולח הפעם משלחת בהרבה יותר מכובדת ומציע לבלעם המון שכר. בלעם מתייעץ מחדש בחלום בעזרת אלוקים ומקבל אישור להגיע לבלק. לסוף דבר בלעם מברך א…

Read more

האם קיים הזדמנות טוב כן נטולי מניעים אישיים?

באותו זמן חמישי ביום, הגעתי למשרד בשנת 7:30 בבוקר וקיבלתי בברכה את אותו המערכת האקולוגית הלא-ממוזג שפגש אותך בכניסתי. נמכר בשם הנו יום לוהט מדי באופן ספציפי בחודש ספטמבר והוא לא רציתי להיתקע בחום בפקקים השייך הבוקר. במשך השבוע האחרונות, העצבנות השייך הנהגים השתלטה על כלל נהגי טביליסי, גיאורגיאנים חמ…

Read more

מי אינו נהיה דורש לחיות את אותן המשך חייהם סופר שקט, שלווה, קבלה עצמית, רגש של היותנו בני חורין מכל המחשבות והאמונות המגבילות והמלחיצות?

או נפגש לשיחה קצרה אקראית ואומר לכל מי שמעוניין "היי, הנה אשת באירופה דבר זה לא מושלם", הנה שהתשובה שאקבל זאת "ברור, בוודאות...., אזי מה יכול שיהיה שבדיאלוג הפנימי הבלתי נגמר איננו מפסיקים לשפוט ולבקר את אותו עצמנו (ורק מעתה ואילך אחרים) על אודות איך ש:…

Read more

בנושא דירת המגורים מימים מעניינים לשגרה האפורה, ועל גבי ההתמודדות תוך שימוש "היום שאחרי".

מצאו עצמם התירוצים. הרגע ש(לא) ציפיתם לטכנאי - זה הזמן. "אחרי החגים" פה, ובגדול. מהראוי המטלות, המשימות, הדיאטות שהעדפנו להדחיק ולדחות, נעמדות בפנינו ומחככות ידיים בסיפוק - "עכשיו מיד שלא אתה תוכל להתחמק ממני יותר. זמן האמת לאמיתה? הגיע...".…

Read more

4 blog posts

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.